skip to Main Content

Forskare mäter bindningen mellan vanliga och artificiella atomer

Foto: Tomislav Jakupec, Pixabay

I en ny studie som publicerats i tidskriften Science har forskare vid tyska University of Regensburg för första gången mätt hur starka bindningarna är mellan vanliga atomer och så kallade quantum corrals – syntetiska nanostrukturer som fungerar som artificiella atomer.

I studien användes quantum corrals bestående av 48 järnatomer i en cirkel på en yta av koppar men även andra varianter. Forskarna mätte hur starkt dessa kunde binda till en atom i ett så kallat atomic force-mikroskop, AFM.

Resultaten visade dels att det skapades en bindning och dels att denna var svag – cirka fem millielektron-volt – vilket är en tusendel av den styrka som brukar uppmätas i AFM.

Läs mer i den vetenskapliga artikeln: Very weak bonds to artificial atoms formed by quantum corrals | Science (sciencemag.org)