skip to Main Content

Materialkemist från Chalmers får prestigefull medalj

Kasper Moth-Poulsen, professor i nanomaterialkemi vid Chalmers tilldelas Kemisamfundets prestigefulla Norblad-Ekstrand-medalj för sin innovativa forskning inom området material för energikonservering. Utdelningen sker den 14 december kl. 12:00 via Zoom.

Norblad-Ekstrand-medaljen delas varje år ut till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemisamfundets fromma.

― Kasper Moth-Poulsen stämmer in på båda kriterierna. Hans forskning kring sol energilagring i fotokemiska molekylsystem har under senare år rönt extremt mycket uppmärksamhet båda inom akademin och i allmänheten. Dessutom är han djupt engagerad i att föra ut information om resultaten från forskningen till allmänheten. Han håller föredrag på skolor, han uppträder i radio och i TV och han presenterar sina resultat på innovationskonferenser, säger Maria Abrahamsson, ordföranden i Göteborgskretsen.

Kasper Moth-Poulsens forskning handlar om material för energikonservering, att skapa molekyler som kan fånga upp solenergi, lagra den och sedan avge energin i form av värme när den bättre behövs. Ett användningsområde som nu testas är i fönsterfilm. På dagen när det är som varmast kan försterfilmen fånga upp värmen så att det blir svalare inomhus och på kvällen när det är svalare kan filmen avge värme. På så sätt sparas energi både under dagen när behovet av luftkonditionering minskar och på natten när behovet av uppvärmning minskar.

― Med hjälp av smarta molekyler söker vi att skapa en behaglig inomhusmiljö även när solen gassar som mest, utan att för den skull förbruka energi eller stänga in oss bakom persienner. Samtidigt kan vi skapa energi för uppvärmning utan att orsaka koldioxidutsläpp, säger Kasper Moth-Poulsen.

Kasper Moth-Poulsen disputerade i Köpenhamn 2007. Efter en tid vid University of California, Berkeley rekryterades i 2011 till Chalmers som forskarassistent, han blev docent 2013 och är nu professor vid Chalmers.

― Jag blev jätteglad när jag fick höra att jag skulle få medaljen, det betyder mycket för mig att få denna erkännande från Kemisamfundet, säger Kasper Moth-Poulsen.

Medaljutdelningen äger rum måndagen den 14 december, kl. 12:00.
Zoom-länk: https://chalmers.zoom.us/j/63461326061

 

För mer information eller intervju vänligen kontakta:

Kasper Moth-Poulsen, Chalmers, kasper.moth-poulsen@chalmers.se, 031 – 7723403, mobil 076 – 199 68 55

Maria Abrahamsson, Chalmers, abmaria@chalmers.se, mobil 070 – 214 92 47
Agneta Sjögren, Svenska Kemistsamfundet, agneta.sjogren@kemisamfundet.se, 08-411 52 60, mobil 070 – 811 52 60

Pressmeddelande
Faktablad