skip to Main Content

Materials for tomorrow – en succé!

På bilden från vänster: Hanna Ulmefors, Martin Andersson, Leif Karlsson och Maria Abrahamsson. Foto: Ann-Christine Nordin

Konferensen Materials for tomorrow 8-10 november 2023 blev en succé med över 300 registrerade deltagare. Alla var på plats vid Chalmers.
Konferensen organiserades av Martin Andersson och Maria Abrahamsson från Chalmers och Hanna Ulmefors och Leif Karlsson från Sektionen för yt- och materialkemi från Svenska Kemisamfundet.