skip to Main Content

Måttligt med fruktklämmisar inte kopplat till övervikt hos barn

Övervikt hos barn kunde inte heller kopplas till intag av frukt, juice eller välling. Mammans BMI den största riskfaktorn.

Så kallade fruktklämmisar någon gång i veckan har inget samband med övervikt hos barn. Det visar en ny studie vid Umeå universitet. Övervikt vid 18 månaders ålder hänger istället främst ihop med mammans BMI. Studien visar också att amning ger ett visst skydd mot övervikt.

– Det finns ingen anledning till överdriven oro över att 1,5-åringar i Västerbotten äter fruktklämmisar så ofta att de blir överviktiga, säger Ellen Lundkvist vid Institutionen för klinisk vetenskap och första författare till studien

Klämmis är en barnmatsprodukt som har blivit populär hos både barn och föräldrar. Dock har varnande röster hävdat att det finns en risk att söta fruktklämmisar lockar till överkonsumtion, vilket i sin tur leder till övervikt. I en studie inom ramen för Northpop-programmet i Västerbotten undersöktes om det finns ett samband mellan klämmisar och vikt vid 18 månaders ålder.

Av 1499 barn i studien fick 23,5% fruktklämmis minst en gång i veckan vid 18 månaders ålder. Dessa barn hade inte högre BMI och var inte överviktiga i större utsträckning än barn som fick fruktklämmis mindre ofta eller inte alls. Av de barn som fick klämmis varje vecka, fick de flesta det en till tre gånger i veckan. Bara 2,5 procent av barnen fick klämmis dagligen.

Studien bekräftar också tidigare studier om att amning har en skyddande effekt mot övervikt. Däremot gick det inte att se något samband mellan övervikt och frukt, juice eller vällingdrickande. Inte heller kunde man urskilja något samband mellan föräldrarnas inkomst och utbildning och barnens vikt. Det starkaste sambandet som gick att se i studien var att övervikt bland barnen var kopplat till övervikt i form av högt kroppsmasseindex. BMI, hos mamman.

– Genom att följa ett stort antal barn och föräldrar systematiskt under lång tid får vi stora mängder kunskap till nytta för framtida barnfamiljer, säger professor Magnus Domellöf, huvudansvarig för programmet Northpop.

Programmet Northpop har sedan 2016 följt drygt 5 000 gravida kvinnor i Västerbottens län. Totalt kommer 10 000 gravida kvinnor i Västerbottens län att ingå. Kvinnorna, deras partners och deras barn kommer att följas tills barnen är i skolåldern. NorthPop förväntas generera en stor mängd forskningsresultat under de kommande decennierna.

Studien om fruktklämmisar publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nutrients.

Läs mer i den vetenskapliga artikeln: Fruit Pouch Consumption and Dietary Patterns Related to BMIz at 18 Months of Age