skip to Main Content

Med siktet inställt på digitalisering och betong

Som ny viceprefekt för grundutbildningen vid Institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers vill Ulf Jäglid satsa på en fortsatt utveckling av utbildningarnas digitalisering samt på att bygga upp lärarlag.

Den 1 april tillträdde Ulf Jäglid som viceprefekt för grundutbildningen vid Institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers. Den nya rollen innebär att han är ansvarig för institutionens kurser som ges på civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och masterprogram – att de bemannas och håller hög kvalitet. Programmens utveckling ansvarar däremot programansvariga för – en roll som Ulf Jäglid tidigare haft.

En av hans målsättningar som viceprefekt är att fortsätta arbetet med digitalisering i utbildningarna.

Ulf Jäglid.
Foto: Chalmers tekniska högskola

– Jag vill ta vara på den kompetens som vi har fått genom pandemin och vidareutveckla moment där digitala verktyg faktiskt förstärker lärandet, säger Ulf Jäglid.

Kameror i dragskåpen skulle ge studenter möjligheten att filma vissa inslag i en laboration.

En fördel som han nämner med digitaliseringen är att mer distansundervisning skulle kunna öppna upp för större studentgrupper på de olika programmen. Han ser också möjligheter när det gäller exempelvis studiebesök.

– Världen har kommit närmare. Tidigare har vi haft studiebesök när man måste åka flera timmar för att få se ett företag men nu skulle vi kunna erbjuda flera besök på distans.

Bättre anpassade labb- och undervisningssalar

Inom de närmaste åren ska Göteborgs universitet flytta ut sin verksamhet ur Kemihuset på Chalmers. Det innebär att Chalmers blir ensamma kvar i lokalerna och i samband med detta ser Ulf Jäglid en möjlighet att anpassa lärosalarna bättre för digital undervisning.

– Vi skulle kunna digitalisera vissa delar av labben och den utrustning som finns där. En annan idé är att ha kameror i dragskåpen som skulle ge en student möjligheten att filma vissa inslag i sin laboration och bifoga en videosnutt med sin rapport. Det skulle göra det lättare för läraren att komma med praktiska kommentarer som man annars ofta missar, säger han men tillägger att dessa förslag endast är på idéstadiet.

– Hur det blir i slutänden är en kostnadsfråga.

Förutom digitalisering hoppas Ulf Jäglid dessutom på att kunna stärka lärarlagskänslan.

– I vissa fall kan det vara en enda lärare som hållit i en kurs de senaste åren och om något händer med den personen så blir det svårt. Med lärarlag skulle flera personer känna ansvar för utbildningen och det skulle minska sårbarheten i vissa kurser.

Hoppas på prov från Götaälvbron

Ulf Jäglid är docent samt universitetslektor vid Institutionen för Kemi och Kemiteknik. Hans forskningsfokus ligger på återvinning av betong. För tillfället har han inte tid att forska så mycket men han hoppas på att få en bit betong från Götaälvbron – som ska rivas i år – som han kan jobba med när tid ges.

Götaälvbron färdigställdes år 1939.

– Det skulle vara spännande att se om vi kan återvinna även den gamla betongen.

Ulf Jäglid är dessutom sammankallande för Kemiolympiadsnämnden.

Kemiolympiaden är en internationell tävling där elever under 20 år tävlar mot varandra i kemi. I år genomförs olympiaden delvis i virtual reality, VR, styrt från japanska Osaka. Alla deltagare kommer att få utveckla varsin avatar med vilken de kan delta i tävlingen. Faktaruta: Ulf Jäglid. Studerade samt disputerade i kemi vid Göteborgs universitet år 1994. Sedan dess har han arbetat på Chalmers tekniska högskola.