skip to Main Content

Medlemsavgifter

Årsavgift

Ordinarie medlem450 kr
Juniormedlem (under 28 år)235 kr
Seniormedlem (över 65 år)235 kr
Familjemedlem,
kontakta kansliet på e-post: info@kemisamfundet.se
(den andra personen i samma familj)
230 kr
Medlem i Naturvetarna, kontakta kansliet på e-post: info@kemisamfundet.se235 kr

Engångsavgifter

Ständig medlem*3 350kr
Ständig medlem* (över 65 år)1 500 kr
*20 års tidigare medlemskap fordras