skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Medlemsavgifter

Årsavgift

Medlemsfolder

Ordinarie medlem395 kr
Juniormedlem (under 28 år)235 kr
Seniormedlem (över 65 år)235 kr
Familjemedlem
(den andra i samma familj)
230 kr
Medlem i Naturvetarna175 kr

Engångsavgifter

Ständig medlem*2 950kr
Ständig medlem* (över 65 år)1 500 kr
*20 års tidigare medlemskap fordras

Sektionsavgifter

Analytiska sektionen100 kr
Kemometrisektionen100 kr
Sv Masspektrometrisällskapet50 kr
Sektionen för miljökemi50 kr
Sektionen för oorganisk kemi0 kr
Sektionen för organisk kemi50 kr
Sektionen för teoretisk kemi100 kr för ordinarie medlemmar
50 kr för juniorer (under 28 år)
Sektionen för vibrationsspektroskopi100 kr
Sektionen för ytkemi och materialkemi0 kr
SFBBM (Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi)150 kr för medlemmar i Svenska Kemisamfundet
100 kr för studerande utan medlemskap i Svenska Kemistsamfundet
200 kr för doktorander utan medlemskap i Svenska Kemistsamfundet
350 kr för ordinarie medlemskap utan medlemskap i Svenska Kemistsamfundet
SKR (Svenska Kemiingenjörers Riksförening)65 kr för ordinarie medlemmar
10 kr för juniorer (under 28 år) och familjemedlemmar