skip to Main Content

Mikroorganismer som producerar elementärt kol har upptäckts på havets botten

Foto: pixabay

Elementärt kol förekommer i olika former, som, fullerener och amorft kol. Hittills har man trott att de kristallina formerna diamant och grafit endast bildas naturligt under högt tryck och höga temperaturer medan amorft kol uppkommer vid ofullkomlig nedbrytning av biomaterial och även kan hittas i vissa meteoriter.

Nu har forskare från Tyskland och USA dock identifierat mikroorganismer som kan producera elementärt kol genom anaerob oxidering av metan. Det rör sig om två olika grupper bestående av anaeroba metanotrofa arkéer och sulfatreducerande bakterier, som lever kring hydrotermiska öppningar i Californiavikens Guaymas Basin, USA, respektive på lervulkaner på Medelhavets botten.

Av metan tillverkade båda grupperna ett svart material som efter analys med Ramanspektroskopi visade sig bestå av grafit och amorft kol. Det är ännu inte klarlagt varför dessa mikroorganismer tillverkar elementärt kol eller vilka mekanismer de använder sig av för att göra det.

Forskningen känner sedan tidigare till mikroorganismer som kan bryta ned elementärt kol men inga som tillverkar det.

Läs mer i den vetenskapliga artikeln som har publicerats i Science Advances. Biogenic formation of amorphous carbon by anaerobic methanotrophs and select methanogens (science.org)