skip to Main Content

Miljögift skadar grodor i flera generationer

groda
Vanlig groda (Rana temporaria). Foto: Giuliano Petreri
groda
Vanlig groda (Rana temporaria).
Foto: Giuliano Petreri

I en ny studie följde forskare vid Uppsala universitet och Stockholms universitet avkomman till hangrodor från arten västafrikansk klogroda (Xenopus tropicalis) som utsatts för miljögiftet linuron när de var yngel. När de jämfördes med motsvarande generationer från hanar av samma art som inte utsatts för linuron visade det sig att giftet påverkade grodorna i flera generationer.

– Resultaten visar att djur som skadats av miljöfarliga ämnen kan föra över dessa effekter till kommande generationer vilket demonstrerar miljögifters komplexa roll i utrotningen av arter och speciellt grodor, säger Cecilia Berg, docent i ekotoxikologi vid institutionen för organismbiologi vid Uppsala universitet och en av artikelförfattarna, i ett pressmeddelande.

Barnen till de grodor som utsatts för linuron fick en minskad kroppsvikt och var mindre fertila medan barnbarnen hade en störd ämnesomsättning och en högre kroppsvikt.

– Den troliga förklaringen är att bekämpningsmedlet hämmar funktionen av testosteron och sköldkörtelhormoner i kroppen och att dessa förändringar sedan förs vidare till kommande generationer via spermierna och så kallade epigenetiska mekanismer. De leder sedan till ärftliga förändringar i avkommans genreglering, säger Cecilia Berg.

Studien sträckte sig över tre års tid. En artikel om den har publicerats i tidskriften Science of The Total Environment.

Miljögifter är en viktig anledning till att nästan hälften av alla arter av amfibier, däribland groddjur, är utrotningshotade. Vissa, som bekämpningsmedlet linuron, påverkar fortplantningsförmågan. Dock är det inte kartlagt hur stor påverkan olika gifter har på avkomman till drabbade grodor.

– Det här är första gången som någon kan visa att bekämpningsmedel kan orsaka effekter som förs vidare till flera generationer grodor. Den här kunskapen är viktig för att förstå hormonstörande kemikaliers effekt på miljön vilket i sin tur behövs för att kunna bevara den biologiska mångfalden, säger Oskar Karlsson, docent i toxikologi vid institutionen för miljövetenskap vid Stockholm Universitet.

Läs artikeln om studien här: Pesticide-induced multigenerational effects on amphibian reproduction and metabolism