skip to Main Content

Minnesord för Ulf Ulfvarson (1931-2023)

Ulf Ulfvarson.

Ulf Ulfvarson, Lidingö, avled den 26 september 2023 vid en ålder av 92 år. Han lämnar efter sig sin hustru Barbro samt barnen Per, Maria och Johanna med familjer.

Ulf Ulfvarson har betytt mycket för Svenska Kemisamfundet, där han har varit en hängiven medlem sedan år 1957. Han har suttit i flera av samfundets nämnder och styrelser och hans starka intresse för människor, djur och miljö ledde till att han tog initiativ till, och var drivande i, grundandet av Sektionen för miljökemi år 1988. Där var han sedan ordförande mellan åren 1988-1996.

Han var en flitig debattör och skribent inom vitt skilda ämnen, en vän av det skrivna ordet och hans texter publicerades i flera olika tidningar. Inte minst var han en enorm stöttepelare för chefredaktörerna för Kemisk Tidskrift, dels som ordförande för redaktionsrådet mellan åren 2000-2009, dels som skribent bakom många artiklar. Ett återkommande inslag i Kemisk Tidskrift var Ulfs krönikor och bokrecensioner. Intresset för böcker ledde till att han i många år var en trogen besökare på bokmässan i Göteborg.

År 1971 utnämndes Ulf Ulfvarson till professor i teknisk arbetshygien vid Arbetsmedicinska Institutet och 1986 blev han professor i industriell ergonomi vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. År 1997 fick han titeln professor emeritus och år 2022 promoverades han till jubeldoktor vid KTH.

I grunden var Ulf Ulfvarson civilingenjör i kemiteknik och år 1970 disputerade han vid KTH. Forskningen kretsade sedan bland annat kring växtskydd, med fokus på exempelvis kvicksilver i betningsmedel. Han arbetade även med ytskydd och korrosion samt med kemiska hälsorisker i arbetsmiljöer. Det yrkesverksamma livet tillbringade han både i Sverige och internationellt, hos arbetsgivare som KTH, Perstorp och Karolinska sjukhuset.

Ulf Ulfvarson var en person som hade många järn i elden. Bland annat var han författare till både facklitteratur och skönlitterära böcker. Den senaste boken är romanen Öva allvar – Någonstans i Sverige, som kom ut år 2017. Han var dessutom fritidspolitiker i Lidingö stad, Stockholms läns landsting och Svenska kyrkan.

Ulf Ulfvarson är saknad av oss alla. Det har varit en enorm förmån att ha haft honom som medlem!

Du går ifrån oss men är ej borta. I våra tankar lever du kvar.

Från vännerna på Kemisamfundet