skip to Main Content

Minnesord: Otto von Krusenstierna, 1923-2022

Civilingenjör Otto von Krusenstierna, Stockholm, har avlidit vid en ålder av 98 år. Närmast anhöriga är döttrarna Nina och Petra med familj.

Otto von Krusenstierna blev civilingenjör inom kemi vid KTH 1954. Han var i mer än 30 år FoU-chef vid ASEA AB (fram till 1972) respektive AGA Innovation AB (fram till 1992). Under åren i industrin utvecklade han bl.a. batterier och bränsleceller (med mer än 25 patent).

Ett viktigt patent som han låg bakom avsåg en så kallad vibrerande zinkanod i ett Nickel-Zink batteri. Detta löste problemet med dendritbildningen vid uppladdningen. Detta var från tiden då AB Tudor startade med utveckling av batteridrivna bilar på 1970-talet. På ASEA ansvarade han bl.a. för en bränslecellsdriven Demo-ubåt med en 3 kW bränslecell i början på 70-talet.  Han har också studerat vattengasskiftreaktionen (ett sätt att bilda vätgas) och oscillerande reaktioner, som väckt internationell uppmärksamhet.

Sedan lång tid har han varit en stor kemiteknikentusiast med bl.a. ett aktivt medlemskap i Berzeli- och Idun-sällskapen. Och vid KTH en engagerad Salamander.

Från år 1991 var han (efter sin pensionering från industrin) knuten till avdelningen för Kemisk Teknologi vid KTH. Med andra ord har han med stort engagemang varit handledare (varierande katalys- och bränslecellslabbar). Hans engagemang var så stort att flera av teknologerna som han var handledare för har sedan fortsatt med doktorandstudier. Trots sin ålder fortsatte han länge att medverka vid Kemisk Teknologis disputationsfester, speciellt inom katalys. Han höll  då fyndiga hyllningstal till de nya doktorerna. Han lyckades alltid få in en bit med Jacob Berzelius (katalysens fader) i talet.

På Kemiskolan höll han årligen bejublade tal vid Kemi-Nollegasquen och inspirerade studenter i mer än 20 år.  Senaste talet höll han i vid en ålder av mer än 90 år.

Familjen hade ett hus på Öland som Otto ofta återkom till. Vi har speciellt i ljust minne flera besök vi gjorde där på somrarna, då vi också gjorde utflykter i den Öländska vackra karakteristiska naturen. Otto visade oss runt med sitt alltid positiva, vänliga och entusiastiska sätt.

Text:

Magali Boutonnet, docent i Kemisk Teknologi, KTH

Sven Järås, Professor emeritus i Kemisk Teknologi, KTH