skip to Main Content

”MOFs have completely changed the way we look at the solid state”

On Wednesday the 27th of October, the Zoominar “The State and Direction of Swedish Inorganic Chemistry” will take place. The day will offer many interesting presentations. One of the speakers is Lars Öhrström, professor of inorganic chemistry at Chalmers and president of the inorganic division at IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry.

In his presentation “How to think about Metal-Organic Frameworks – synthesis to topology or the other way around?” he will talk about his work with so-called Metal-Organic Frameworks (MOF) where metal ions, or clusters of metal ions, are bridged to frameworks with organic molecules. MOFs can be used for, among other things, catalysis of chemical reactions or for binding to for example oxygen or carbon dioxide.

Lars Öhrström
Lars Öhrström.

– I will talk about MOFs and how they have completely changed the way we look at the solid state. With their help, we have learned a lot that can be done in the solid state that we did not know before. Among other things, chemical reactions can be carried out inside the crystals.

One goal with Lars Öhrström’s research is to make organometallic frameworks more stable.

– We are working to make them more stable by changing the topology of the nodes with the metal ions, since the link between the organic molecule and the metal unit is a weak point in the structure. From the beginning, we worked with one metal ion per node, which was bound with several organic links. Later it was seen that it is possible to make clusters of metal ions, for example zinc, in the same node.

Now it is possible to build large structures with different topology features – from one-dimensional rod-MOFs to two-dimensional sheet-MOFs, which are often the most stable structures.

– I will talk about different topological properties and about how the network topology can be directly linked to the material’s properties.

You can get the desired topology by using the right synthesis, and Lars Öhrström and his colleagues are working to refine the analyzes of the structures to learn more about them and how they are formed.

To hear more about Lars Öhrström’s research, visit the symposium “The State and Direction of Swedish Inorganic Chemistry” on Zoom on 27 October. More information about the meeting and a link to the registration can be found here: The state and direction for Swedish inorganic chemistry – Webbinar 27 October 2021 (oorgan.se)

Another researcher who works with MOFs is Ben A Johnson from Uppsala University, who will receive the Anna Sundström Award during the meeting. Read an interview with him here: Han vinner Anna Sundström Award 2021 – Svenska Kemisamfundet

 


“MOF:ar har helt förändrat vårt sätt att se på det fasta tillståndet”

På onsdag den 27 oktober går det Zoom-sända seminariet “The State and Direction of Swedish Inorganic Chemistry” av stapeln. Dagen kommer att bjuda på många intressanta presentationer. En av talarna är Lars Öhrström, professor i oorganisk kemi vid Chalmers samt president för den oorganiska divisionen på IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry.

I sin presentation ”How to think about Metal-Organic Frameworks – synthesis to topology or the other way around?” kommer han att tala om sitt arbete med så kallade metallorganiska ramverk (Metal-Organic Frameworks, MOF). Där bryggas metalljoner, eller kluster av metalljoner, till ramverk med organiska molekyler. De kan bland annat användas för katalys av kemiska reaktioner eller för att binda till sig exempelvis syre eller koldioxid.

– Jag kommer att tala om MOF:ar och hur de helt har förändrat vårt sätt att se på det fasta tillståndet. Med hjälp av dem har vi nämligen lärt oss mycket som går att göra i det fasta tillståndet som vi inte visste förr. Bland annat kan kemiska reaktioner utföras inuti kristallerna.

En målsättning i Lars Öhrströms forskning är att göra metallorganiska ramverk mer stabila.

– Vi vill göra dem mer stabila genom att ändra topologin på noderna där vi har metalljonerna. Länken mellan den organiska molekylen och metallenheten är nämligen en svag punkt. Från början arbetade vi med en metalljon per nod, som bands med flera organiska länkar. Senare såg man att det går att göra kluster av metalljoner, till exempel zink.

Nu kan man bygga stora strukturer med olika funktioner i sin topologi – från endimensionella rod-MOF:ar till tvådimensionella sheet-MOF:ar, som ofta är de mest stabila formerna.

– Jag kommer att tala om olika topologiska egenskaper och om hur nätverkstopologin kan vara direkt kopplad till materialets egenskaper.

Syntesen styr vilken topologi en MOF får, och Lars Öhrström och hans kollegor arbetar med att förfina analyserna av strukturerna för att lära sig mer om dem och hur de blir till.

För att höra mer om Lars Öhrströms forskning, besök symposiet ”The State and Direction of Swedish Inorganic Chemistry” den 27 oktober. Mer information om mötet samt en länk till registreringen finns här: The state and direction for Swedish inorganic chemistry – Webbinar 27 October 2021 (oorgan.se)

En annan forskare som arbetar med MOF:ar är Ben A Johnson från Uppsala universitet, som kommer att få ta emot priset Anna Sundström Award under mötet. Läs en intervju med honom här: Han vinner Anna Sundström Award 2021 – Svenska Kemisamfundet