skip to Main Content

Mottagare av Arrheniusplaketten för 2021 är Berit Olofsson vid Stockholms universitet.

Foto: Rickard Kilström/Stockholms universitet.

Medaljen kommer att delas ut den 6 december kl. 18.30 i Magnélisalen i samband med ett föredrag av Berit Olofsson.

Arrhenius-plaketten utdelas årligen till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma. Berit Olofsson, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet är mottagare för priset för år 2021. Berit Olofsson har satt Sverige på den internationella kartan med sin forskning inom hypervalent jodkemi och samtidigt tagit stort ansvar för utvecklingen av organisk kemi i Sverige”, läs mer här.