skip to Main Content

Nässpray med antikroppar skyddade möss från covid-19

Bild: Gerd Altmann, Pixabay

I en ny studie utförd av forskare vid The University of Texas Health Science Center at Houston i Texas, USA, har en nässpraysbaserad antikroppsbehandling visat sig både skydda mot infektion med coronaviruset sars-cov-2 och fungera som behandling mot sjukdomen covid-19. Resultaten kommer från tester på möss.

De antikroppar som användes i studien var av typen IgM. IgM-antikroppar förekommer bland annat i slemhinnorna, och utgör en del av kroppens första försvar mot infektioner. Därför hoppades forskarna på att de skulle lämpa sig för intranasal behandling, det vill säga behandling via näsan.

IgM-antikropparna i studien hade tagits fram genom att modifiera IgG-antikroppar som binder till spikeproteinet på ytan av sars-cov-2-viruset. IgG förekommer inte i någon större mängd i slemhinnorna och måste administreras genom intravenös injektion. Dessa antikroppar lämpar sig därför inte särskilt väl för användning i nässprayer.

Mössen i studien fick en nässpraysdos med IgM-antikroppar antingen sex timmar innan eller efter att de infekterats med sars-cov-2. Två dagar efter infektionstillfället visade det sig att virusbördan i lungorna var betydligt lägre hos de behandlade mössen än hos obehandlade.

Resultaten visade dessutom att IgM-antikropparna var drygt 230 gånger så effektiva när det kom till att neutralisera sars-cov-2-viruset som de ursprungliga IgG-antikropparna. De kunde neutralisera åtminstone 24 varianter av sars-cov-2, inklusive de tre uppmärksammade varianterna från Storbritannien, Brasilien och Sydafrika. Detta trots att flera av dessa varianter är resistenta mot IgG-antikroppar som används för att behandla covid-19.

Det återstår att se om behandlingen är effektiv även hos människor.

En vetenskaplig artikel om studien publicerades i tidskriften Nature, efter en påskyndad granskning. Ta del av den här: Nasal delivery of an IgM offers broad protection from SARS-CoV-2 variants

Text: Erika Lindbom Sierakowiak