skip to Main Content

Nobelpriset i kemi till verktyg för att bygga organiska molekyler

Årets Nobelpris i kemi tilldelades Benjamin List vid tyska Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, samt David W.C. MacMillan, Princeton University, USA “för utvecklingen av asymmetrisk organokatalys”.

Benjamin List och David MacMillan, som tilldelats Nobelpriset i kemi år 2021.
Foto: skärmdump från förkunnandet av Nobelpriset.

Asymmetrisk organokatalys är en metod som gör det enkelt att bygga organiska molekyler.

Katalysatorer är ämnen som kontrollerar och skyndar på kemiska reaktioner utan att till slut bli en del av slutprodukten. I kroppen styrs kemiska reaktioner ofta av enzymer och länge trodde forskare att det endast fanns två typer av katalysatorer: metaller och just enzymer. Oberoende av varandra bevisade både Benjamin List och David MacMillan att så inte var fallet. År 2000 utvecklade de en ny typ av katalys, kallad asymmetrisk organokatalys. Där används designade små organiska molekyler som katalysatorer. De består ofta av kolatomer tillsammans med vanliga grundämnen som syre, kväve, svavel och fosfor. Katalysatorerna är därmed ofta både miljövänliga och billiga att producera.

Sedan är 2000 har tekniken vidareutvecklats mycket och den används i dagsläget bland annat i framställningen av olika läkemedel och molekyler som kan fånga in ljus i solceller.

I sin presentation i samband med förkunnandet av nobelpriset berättade Peter Somfai, professor vid Centrum för analys och syntes vid Lunds universitet, om att många molekyler förekommer i två olika former som är spegelvända mot varandra  – och att kroppen kan skilja på dessa. Som exempel tog han upp limonen som förekommer i formerna R-limonen och S-limonen. De luktar olika för oss människor: som apelsin respektive citron.

– Om våra kroppar kan differentiera mellan två så enkla molekyler så kan de såklart även skilja mellan de två olika spegelbilderna av läkemedelssubstanser, som därmed kan ge upphov till olika fysiologiska svar. Därför är det viktigt att kunna producera endast en av de två möjliga spegelbilderna.

–  Det här årets Nobelpristagare visar att det är möjligt att designa små organiska molekyler till att bli assymetriska katalysatorer.

Han påpekade att detta innebär att det nu finns ett nytt effektivt verktyg för att bygga organiska molekyler.