skip to Main Content

Nominera till Blomstrandpriset

I samband med jubileumsfirandet för Kemiska Föreningen i Lund  år 2018 (då vi fyllde 150-år!) så instiftade föreningen ett Blomstrandpris. Vi söker därmed nomineringar till detta pris för 2021 (andra gången som priset delas ut).

Kriterier

“Priset utdelas till enskild kemist som särskilt utmärkt sig genom att på ett förträffligt sätt fungera som en katalysator för kemins utveckling i Lund med omnejd.” (se http://www.kilu.lu.se/kemiskaforeningen/blomstrandpriset för mer information)

Information

Blomstrandpriset utdelas företrädelsevis vart tredje år med början jubileumsåret 2018, eller annars när Kemiska Föreningen i Lund finner särskild anledning därtill. Priset delas lämpligen ut vid ett föreningsmöte där medlemmarna bereds möjlighet att ta del av pristagarens tankar kring de prisbelönta insatserna. Priset är en Blomstrands-medalj.

Vem kan nominera

Endast medlemmar av Kemiska Föreningen i Lund kan nominera.

Nominering

Lämnas på valfritt språk, på högst en A4 sida, till Daniel Strand på e-post eller normal post (inklusive internpost) på: daniel.strand@chem.lu.se eller Daniel Strand, CAS, Kemiska Institutionen, Lunds Universitet (HS 1). Märk (e-)brevet med ”Blomstrandpriset”.

Sista nomineringsdag

Fredagen den 16:e april 2021.