skip to Main Content

Nominera till SKR:s kemiteknikpris 2018

Nu är det dags att nominera mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR:s) Kemiteknikpris.

I år delas SKR:s kemiteknikpris ut för 15:e gången. Priset lanserades med syftet att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken.

Priset är en silvertacka på ett kilo betalad av Boliden.

Kemister/kemiingenjörer verksamma i alla ämnesområden kan nomineras. Bland tidigare pristagare finns Emma Lundberg, docent och universitetslektor vid KTH och Science for Life Laboratory 2017, Bård Lindström, teknikchef vid och medgrundare av miljöteknikföretaget Reformtech, 2016, Anna Gunnarsson, författare, pedagog och projektledare på teknik- och naturvetenskapscentret Navet, 2015.

Sista dagen att nominera pristagare är 8 juni. Skicka ditt förslag med en kort motivering till varför NN ska få priset till lars.josefsson@johannebergsciencepark.com.

Priset delas ut efter sommaren. Pristagaren kommer sedan att bjudas in till Berzeliusdagarna i januari 2019 för att presentera sig och sitt arbete.

Prisjuryn

Prisjuryn leds av Lars Josefsson, klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret/professor of the practice i hållbar utveckling vid Chalmers, och består i övrigt av Siv Engelmark, teknik- och vetenskapsjournalist, Boel Jönsson, chefredaktör Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift, samt Göran Lindbergh, professor i kemiteknik, KTH. Juryns beslut kan inte överklagas.