skip to Main Content

Nominera till SKR:s kemiteknikpris 2020

Nu är det dags att nominera mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR:s) Kemiteknikpris.

I år delas SKR:s kemiteknikpris ut för 16:e gången. Syftet är att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Kemister och kemiingenjörer verksamma i alla ämnesområden kan nomineras. Vi vill uppmärksamma personer vars arbete kan inspirera andra och visa på kemins många möjligheter. Priset är en graverad silvertacka om 1 000 gram, som har skänkts av Boliden.

År 2019 fick Yariv Cohen, EasyMining, priset, för sin insats för utveckling av kemiska processer för utvinning av näringsämnen och metaller ur avfall. Andra tidigare pristagare är Åsa Håkansson, Preem/Scania, Emma Lundberg, docent vid KTH och Science for Life Laboratory (2017), Bård Lindström, teknikchef vid och medgrundare av miljöteknikföretaget Reformtech (2016), och Anna Gunnarsson, författare, pedagog och projektledare på teknik- och naturvetenskapscentret Navet (2015).

Sista dagen att nominera pristagare är 1dec 2020. Skicka ditt förslag med en kort motivering som beskriver varför NN ska få priset. Nominera via>>
Frågor om priset besvaras av lars.josefsson@johannebergsciencepark.com.

Priset delas ut under Berzeliusdagarna i januari 2021. Pristagaren kommer också att bjudas in till Berzeliusdagarna för att presentera sig och sitt arbete.

Prisjuryn

Prisjuryn leds av Lars Josefsson, klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret/f.d. Professor of the practice i hållbar utveckling vid Chalmers, och består i övrigt av Siv Engelmark, chefredaktör Kemisk Tidskrift, samt Göran Lindbergh, professor i kemiteknik, KTH. Juryns beslut kan inte överklagas.