skip to Main Content

Nominera till SKR:s kemiteknikpris 2021

Foto: Free-Photos, Pixabay

Nu är det dags att nominera mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR:s) Kemiteknikpris.

I år delas SKR:s kemiteknikpris ut för 17:e gången. Syftet är att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Kemiingenjörer och kemister verksamma inom alla ämnesområden kan nomineras. Vi vill uppmärksamma personer vars arbete kan inspirera andra och visa på kemins många möjligheter. Priset är en graverad silvertacka om 1 000 gram, som har skänkts av Boliden.

År 2020 fick Ulf Ellervik, kemiprofessor från Lund priset, för sina insatser för att popularisera och avdramatisera kemiämnet. Andra tidigare pristagare är Yariv Cohen, EasyMining (2019), Åsa Håkansson, Preem/Scania (2018), Emma Lundberg, docent vid KTH och Science for Life, Laboratory (2017) och Bård Lindström, teknikchef vid och medgrundare av miljöteknikföretaget Reformtech (2016).

Sista dagen att nominera pristagare är 1dec 2021. Skicka ditt förslag med en kort motivering som beskriver varför NN ska få priset. Nominera via   https://www.kemikonferens.se/skrs-kemiteknikpris/ Frågor om priset besvaras av lars.josefsson@johannebergsciencepark.com.

Priset delas ut under Berzeliusdagarna i januari 2022. Pristagaren kommer också att bjudas in till Berzeliusdagarna för att presentera sig och sitt arbete.

Prisjuryn

Prisjuryn leds av Lars Josefsson, klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret/f.d. Professor of the practice i hållbar utveckling vid Chalmers, och består i övrigt av Siv Engelmark, chefredaktör Kemisk Tidskrift, samt Göran Lindbergh, professor i kemiteknik, KTH. Juryns beslut kan inte överklagas.