skip to Main Content

Nominera till SKR:s kemiteknikpris 2022

Nu är det dags att nominera mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR:s) Kemiteknikpris 2022.

I år delas SKR:s kemiteknikpris ut för 18:e gången. Syftet är att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Kemiingenjörer och kemister verksamma inom alla ämnesområden kan nomineras. Vi vill uppmärksamma personer vars arbete kan inspirera andra och visa på kemins många möjligheter. Priset är en graverad silvertacka om 1 000 gram, som är tillverkad och skänkt av Boliden.

År 2021 fick Stefan Lundmark 2020 priset för sina mångåriga insatser som idéspruta och drivande för flera av Perstorps innovationer, där man gått från fossila till biobaserade och återvunna råvaror. Andra tidigare pristagare är Ulf Ellervik, kemiprofessor från Lund ( 2020) Yariv Cohen, EasyMining (2019), Åsa Håkansson, Preem/Scania (2018) och Emma Lundberg, professor vid KTH och Science for Life, Laboratory (2017).

Sista dagen att nominera pristagare är 1 dec 2022. Skicka ditt förslag med en kort motivering som beskriver varför NN ska få priset.

Till nomineringsformulär >> 

Frågor om priset besvaras av lars.josefsson.sc@outlook.com.

Priset delas ut under ett webinarium i början av 2023.

Prisjuryn

Prisjuryn leds av Lars Josefsson, Josefsson Sustainable Chemistry AB /f.d. Professor of the Practice i hållbar utveckling vid Chalmers, och består i övrigt av Siv Engelmark, chefredaktör Kemisk Tidskrift, samt Göran Lindbergh, professor i kemiteknik, KTH. Juryns beslut kan inte överklagas.