skip to Main Content

Norblad-Ekstrand-medaljen 2021 till Johan Elf, Uppsala universitet

Pressmeddelande 9/5-2023

Pressmeddelandet i PDF-format.

Johan Elf är professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet och forskar på den enskilda cellen och den kinetik som pågår där.

Elf är en pionjär inom området känd för sin kreativitet och förmåga att uppfinna nya metoder, beräkningsverktyg samt matematiska modeller för att kunna studera de reaktioner som pågår inne i cellen. Bland annat så använder man sig av unik fluorescensmikroskopi för spårning av en enda molekyl i levande celler, samt mikrofluidteknik för att kontrollera tillväxtförhållanderna i cellen. Dessa tekniker har med framgång använts t. ex. för att studera hur transkriptionsfaktorer identifierar och binder till DNA.

De nya teknikerna har även vidareutvecklats till att fungera som snabbdiagnostik för att artbestämma bakterier samt mäta deras antibiotikakänslighet vilket ligger till grund för ett nytt Uppsalabaserat företag.

Johan Elf föddes 1975 i Motala och disputerade vid Uppsala universitet 2004. Elf är sedan 2016 medlem i kemiklassen vid Kungliga vetenskapsakademien. Han är mottagare av flera priser inklusive Gustafssons priset som han erhöll 2010. Han fick även i hård konkurrens ett ERC advanced grant 2020.

Johan är väl värd Norblad-Ekstrand-medaljen från 2021 baserat på hans pionjärarbete inom karakterisering av enskilda molekyler inom den levande cellen. Medaljen delas ut på Kungliga Vetenskapsakademin den 10 maj 2023.

Frågor och presskontakt:

Agnes Rinaldo-Matthis, kanslichef Svenska Kemisamfundet
agnes.rinaldo.matthis@kemisamfundet.se