skip to Main Content

Norblad-Ekstrand-medaljen till Ulf Nilsson, Lunds universitet

PRESSMEDDELANDE 2024-03-07

Pressmeddelandet i pdf-format.

Ulf Nilsson tilldelas Norblad-Ekstrandmedaljen.
Foto på Ulf: Lunds universitet.

Professor Ulf Nilsson vid Lunds universitet tilldelas den prestigefyllda Norblad-Ekstrandmedaljen 2023. Han är verksam vid universitetets Centrum för analys och syntes och hans forskningsfokus kretsar kring att med hjälp av datormodeller designa molekyler som kan vara av intresse vid kampen mot bland annat cancer, och sedan syntetisera dem.

Ulf Nilsson, född 1964, är professor i organisk kemi vid Lunds universitet. Han började sin bana som kolhydratkemist men nu ligger hans fokus främst på läkemedelskemi och glykomimetiska föreningar som härmar kolhydrater. Han forskargrupp arbetar också med andra molekyler, såsom membranbundna transportproteiner och bakteriella toxiner, samt med syntesmetodutveckling och kemin i gränssnittet maskin/hjärna.

Ulf Nilsson har varit med och grundat fyra företag. Ett av dessa, Galecto Biotech AB, är baserat på en kemisk förening – en galektininhibitor – som upptäckts i Nilssons forskargrupp. Företaget har i dagsläget tre pågående studier mot leverfibros/cirrhos och cancersjukdomar.

I prismotiveringen står det bland annat att:

Ulf Nilsson är författare till över 200 publikationer, en kursbok och 19 patentfamiljer som omfattar 27 patent och 33 patentansökningar. Han är mycket aktiv i grundutbildningen i kemi och har fått studenternas pedagogiska pris.

Förutom att Ulf är en skicklig lärare, forskare och innovatör, så bidrar han också till att förklara kemi för samhället i stort. Ett exempel på detta är hans bidrag till boken Molekyler i människans tjänst från 2005. Nilsson kombinerar således en grundvetenskaplig excellens med mycket framgångsrika tillämpningar i Norblad-Ekstrands anda och är en mycket välförtjänt mottagare av Norblad-Ekstrand-medaljen.

Medaljutdelningen kommer att äga rum under Kemiska föreningen i Lunds årsmöte den 22:a maj kl. 17:00 på Kemicentrum, Lunds universitet.

Norblad-Ekstrandmedaljen utdelas enligt Norbladsfondens stadgar till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemisamfundets fromma.

Frågor och presskontakt:

Agnes Rinaldo-Matthis, kanslichef Svenska Kemisamfundet

agnes.rinaldo.matthis@kemisamfundet.se