skip to Main Content

Ny bok kommer närmare Berzelius som person

Jacob Berzelius och Östergötland - Brevväxlingen mellan Jacob Berzelius och "Syster Greta"
Jacob Berzelius och Östergötland - Brevväxlingen mellan Jacob Berzelius och "Syster Greta", utgiven av förlaget Fri Tanke
Jacob Berzelius och Östergötland - Brevväxlingen mellan Jacob Berzelius och "Syster Greta"
Jacob Berzelius och Östergötland – Brevväxlingen mellan Jacob Berzelius och “Syster Greta”, utgiven av Jan Trofasts egna bolag Ligatum AB.

I vecka 8 utkommer boken Jacob Berzelius och Östergötland – Brevväxlingen mellan Jacob Berzelius och “Syster Greta”. Boken beskriver Jacob Berzelius relation till hans släkt och vänner i födelsebygden Östergötland och kretsar kring hans uppväxt och korrespondensen mellan honom och styvsystern Margareta (Greta) Ekmarck.

Bokens författare är kemisten Jan Trofast.

– Jag har alltid haft ett intresse för kemins historia och fastnade snabbt för Berzelius. Alla vet att han upptäckte flera grundämnen, att han myntade begreppet katalys och att han ligger bakom teckenspråket för kemi, men jag ville veta mer om vem han var och hur han tänkte.

Arbetet med att skriva om Berzelius har fått stöd från Kungliga Vetenskapsakademien. Trots mångårigt arbete kände Jan Trofast att han inte kom närmare Berzelius som person förrän han fick tillstånd att använda tidigare otillgängliga handlingar rörande hans hustru Elisabeth (Betty) Poppius och hennes familj. Det gav upphov till boken Jacob Berzelius – Klarhet och sanning – Människan bakom de vetenskapliga framgångarna, som publicerades år 2018.

Jan Trofast hade dock också som mål att ta reda på mer om Berzelius relation till Östergötland, och grunden gick att finna i den stora brevväxlingen med styvsystern Greta. Han insåg snart att detta var material till en självständig bok – Jacob Berzelius och Östergötland – Brevväxlingen mellan Jacob Berzelius och “Syster Greta” – som kompletterar tidigare utgivningar. Med sin bredd får boken också ett kulturhistoriskt perspektiv.

– Materialet omfattar cirka 200 brev och med en inledande beskrivning om Berzelius barn- och ungdomstid har det blivit en inbunden bok på 445 sidor med 75 bilder. På grund av Berzelius vackra sätt att hantera språket så låter jag honom föra pennan och ger sedan läsaren beskrivningar av mötta personer och inträffade händelser. Det medför ett personregister på över 500 namn och mer än 250 noter och litteraturreferenser.

– Med de två senaste böckerna känner jag att jag har kommit närmare vem Berzelius faktiskt var. Jag karakteriserar honom som enkel, flärdfri och rättvis, men som en man med pondus och som ställde höga krav på sin omgivning. Det var i ordens rätta bemärkelse en man med både hjärta och hjärna.

Den nya boken kan beställas genom författaren på ligatum@gmail.com till ett pris av 212 kr + frakt (79 kr).

Jan Trofast avslutar med sina framtidstankar:

– Nu ska jag försöka summera 40 år av min forskning om Berzelius i en internationell biografi över denne beryktade svenske kemist.