skip to Main Content

Ny kunskap om fett och insulin

”Dessa fynd ökar kunskapen om fettvävens funktion. De visar att fettvävens kapacitet att regleras av insulin bestäms av andelen och funktionen hos en specifik undertyp av fettceller”, säger Niklas Mejhert, forskare vid Karolinska Institutet, om en ny studie på vit fettvävnad.

I en ny studie har forskare från Karolinska Institutet identifierat 18 olika celltyper i vit fettvävnad, varav tre var olika typer av mogna fettceller.

Fettceller kan påverka en persons känslighet för insulin så forskarna valde bland annat att testa hur de olika fettcellstyperna reagerade på ökade insulinnivåer. När insulin injicerades i fyra olika personer visade det sig att en av de tre celltyperna – som kallades AdipoPLIN – reagerade på insulinet genom ett ökat genuttryck. Forskarna kunde dessutom se att cellernas svar på insulinet var proportionellt mot insulinkänsligheten hos respektive individ.

Cellernas genuttryck mättes med tekniken spatiell transkriptomik.

Forskarna hoppas på att den utökade kunskapen om fettvävnad ska öppna upp för nya läkemedel mot typ 2-diabetes.

– Dessa fynd ökar kunskapen om fettvävens funktion. De visar att fettvävens kapacitet att regleras av insulin bestäms av andelen och funktionen hos en specifik undertyp av fettceller, vilket kan ha betydelse för sjukdomar som fetma, insulinresistens och typ 2 diabetes, säger Niklas Mejhert, forskare vid institutionen för medicin, Huddinge, på Karolinska Institutet och en av studiens korresponderande författare, i ett pressmeddelande.

– Våra fynd utmanar den nuvarande synen på störningar i insulinkänslighet som ett generellt reducerat insulinsvar i vävnadens fettceller. Vår studie tyder snarare på att insulinresistens, och möjligen typ 2 diabetes, kan bero på förändringar i en särskild sorts fettceller. Detta visar att fettväven är en mycket mer komplex vävnad än vad man hittills trott. I likhet med muskelvävnad har människor flera fettcellstyper med olika funktion vilket öppnar upp för framtida interventioner riktade mot de olika fettcellstyperna, tillägger Mikael Rydén, professor vid samma institution och en av studiens korresponderande författare.

Läs mer i den vetenskapliga artikeln om studien, som publicerats i tidskriften Cell Metabolism: Spatial mapping reveals human adipocyte subpopulations with distinct sensitivities to insulin: Cell Metabolism