skip to Main Content

Ny modell visar hur fukt och temperatur påverkar trä

Winston Mmari, doktor i byggteknik vid Linnéuniversitetet.
Foto: Linnéuniversitetet

I sin avhandling har Winston Mmari, doktor i byggteknik vid Institutionen för byggteknik på Linnéuniversitetet, bland annat utvecklat en modell för att förutse hur trä kommer att reagera på mekanisk belastning under olika fukt- och temperaturförhållanden. Det är relevant information när man ska använda trä som byggnadsmaterial.

– Processerna för fuktupptagning och rörelse inom trä går hand i hand med värmeändringar i materialet, säger Winston Mmari i ett pressmeddelande. Min avhandling visar att dessa komplicerade fukttransportmekanismer i trä och de resulterande förvrängningarna och sprickorna kan beskrivas med modeller byggda på starka matematiska teorier och förutses genom datorsimuleringar.

Läs avhandlingen här: Multiphase continuum modeling of wood : A hybrid mixture theory approach