skip to Main Content

Ny molekyl ökar livslängden hos litium-luft-batterier

Foto: Arek Socha, Pixabay

Litium-luft-batterier är en typ av batteri som är under utveckling. Med dem finns det en möjlighet att ”drastiskt öka energidensiteten” jämfört med de konventionella litiumjonbatterier som används i mobiltelefoner och bärbara datorer, enligt Institutionen för kemi – Ångström vid Uppsala universitet.

Litium-luft-batterier har dock en rad problem, som låg urladdningskapacitet och energieffektivitet samt en rad så kallade ”parasitiska reaktioner”.

I en ny studie visar forskare från University of Technology Sydney att en ny, skräddarsydd molekyl kan öka dessa batteriers effektivitet så att de fungerar bättre. Exempelvis blir urladdningskapaciteten 46 gånger högre och livscykeln betydligt längre. Molekylen tar också bort flera parasitiska reaktioner som kan kopplas till superoxidradikaler, singlettsyre, hög överpotential hos batterierna samt litiumkorrosion.

Läs mer i den vetenskapliga artikeln: A long-life lithium-oxygen battery via a molecular quenching/mediating mechanism (science.org)