skip to Main Content

Ny sektion för fysikaliska kemister

PRESSMEDDELANDE 2021-03-31

Forskarutbildning och nätverk blir huvudfokus i den nya sektionen.

I mars fick Kemisamfundet en ny sektion; Sektionen för fysikalisk kemi. Eftersom fysikalisk kemi är ett brett fält kommer medlemmarna till viss del att överlappa med flera andra sektioner.

Karl Börjesson.
Foto: Göteborgs universitet

Karl Börjesson, professor vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet, är ordförande för den nya sektionen. Han menar att utbytet mellan olika lärosäten när det gäller utbildningar i fysikalisk kemi på forskarnivå är alldeles för liten, och det är där sektionen kommer att fokusera – i alla fall inledningsvis.

– Vi har på många sett en liten interaktion mellan olika universitet i Sverige. När jag doktorerade för 10 år sedan reste jag aldrig till ett annat universitet och jag kände ingen annan doktorand inom samma fält, säger Karl Börjesson.

Bättre utbildningar och fler tillfällen att nätverka

Ett bättre utbyte skulle bland annat vara värdefullt ur nätverkssynpunkt, menar han. Det skulle dessutom kunna ge bättre utbildningar.

– Många universitet erbjuder väldigt få kurser på forskarnivå. Det är få som utbildar sig inom fysikalisk kemi, vilket gör att det inte finns ekonomi för att hålla kurser varje år och många är därför så kallade läskurser, där man till exempel ska läsa en bok. Om man hade samverkat mer så skulle det ge bättre kurser och dessutom ge tillfällen att nätverka.

Just nu pågår arbetet med att kontakta olika högskolor och universitet som har kurser i fysikalisk kemi på doktorandnivå.

– På så vis ska vi kartlägga vilka kurser som finns och var. Om några överlappar så kanske de kan slås ihop. Målet är sedan att en doktorand från exempelvis Göteborg ska kunna ta en kurs i Umeå.

Karl Börjesson tillägger att det skulle vara bra om kurserna kan följas på distans.

– Nu är alla vana vid Zoom, så det ligger väl i tiden.

Möten får vänta

I framtiden är målsättningen att den nya sektionen även ska anordna möten, men det kommer att dröja. Dels för att de nu vill fokusera på utbildnings- och nätverksfrågan, dels för att de vill ha fysiska möten, eftersom målsättningen är att man ska nätverka. Och fysiska möten är som bekant inte lätta att arrangera just nu.

– Vi kommer samverka mycket med andra sektioner eftersom flera av dem täcker en stor del av den fysikaliska kemin, berättar Karl Börjesson.

Pressmeddelande i PDF-form.