skip to Main Content

Ny teknik kan upptäcka oönskade biologiska effekter hos kemikalier

Luftföroreningar i Delhi, Indien. Foto: Susana Cristobal, Linköpings universitet

Metoden PISA, proteome integral solubility alteration, utvecklades ursprungligen för att studera hur läkemedel påverkar olika proteiner. I en ny studie från Linköpings universitet har forskare använt tekniken för att utvärdera vilka proteiner från zebrafisk som påverkas av olika kemikalier i vår omgivning, såsom föroreningar.

I studien användes alla de proteiner som fanns i zebrafiskembryon – deras proteom. Dessa blandades antingen med ett enda ämne eller flera olika kemikalier i en kombination. De fyra scenarion som utreddes var när proteinerna utsattes för en enskild förorening, en blandning av kemikalier, ett nytt bioaktivt ämne eller ett nytt läkemedel.

Bland annat testades effekten av miljögiftet TCDD. Forskarna fann flera proteiner som man tidigare inte visste påverkades av giftet.

Forskarna föreslår att metoden kan användas för att i ett tidigt skede upptäcka ifall ett ämne skulle kunna ha oönskade biologiska effekter.

”Fyndet tyder på att genom att studera hela proteomet i en organism med denna metod kan forskare hitta fler möjliga molekylära interaktioner mellan kemikalier och proteiner”, står det i ett pressmeddelande på Linköpings universitets hemsida.

Studien har publicerats i tidskriften Journal of Proteomics: Systematic analysis of chemical-protein interactions from zebrafish embryo by proteome-wide thermal shift assay, bridging the gap between molecular interactions and toxicity pathways – ScienceDirect