skip to Main Content

Ny teknik renar sediment från gamla utsläpp

Ny teknik renar sediment från gamla utsläpp

Umeåforskare undersöker om metoden fungerar i kallt klimat

MÅNGA HAVSOMRÅDEN, sjöar och älvar i Sverige har bottnar med sediment som innehåller föroreningar från historiska utsläpp från bland annat massa­ och pappersindustri, träindustri och sågverk. Men det är svårt att få bort föro­reningarna som ofta är hårt bundna i sedimenten.

Nu testar forskare från Umeåuniversitet en helt ny metod för att rena bottnarna från ett antallånglivade organiska förore­ningar. Tekniken – som kallas Spears– har utvecklats av Nasa vid Kennedy space center i Florida, för att rena jord och sediment som har förorenats av verk­samheten där. Den har aldrig tidigare testas i Europa.– Tekniken har visat väldigt bra effektivitet framför allt för att få bort PCB och PAH i sandiga sediment. Vi vill se hur den fungerar i kallt klimat, med vår typ av fiberrika sediment och de föro­reningar som finns här, säger Stina Jansson, som är projektledare och uni­versitetslektor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet. UMEÅFORSKARNA gör nu i ett brett samarbete en fältstudie utanför Bureå i Västerbotten. I närheten har tidigare funnits ett träsliperi. Man har under åren gjort många analyser av sedimenten och det är väl känt vad som finns i dem.– Vi placerade ut utrustningen i slutet av september 2021 och tar in den i augusti i år.

Här tog det tyvärr slut… Hela den här artikeln kan läsas i Kemisk Tidskrift nr 4 2021. Kemisk Tidskrift skickas ut till medlemmar i Svenska Kemisamfundet. Kemisk Tidskrift – Svenska Kemisamfundet

Läs mer om medlemskapet här: Medlemskap – Svenska Kemisamfundet

Text: Siv Engelmark