skip to Main Content

Ny tillförordnad direktör på MAX IV

Olof “Charlie” Karis
Foto: LINXS

Olof Karis, professor vid samt prefekt på Institutionen för fysik och astronomi på Uppsala universitet, är ny direktör för synktrotronljusanläggningen MAX IV i Lund. Han är sedan tidigare bekant med arbetet där eftersom han själv bedrivit forskning vid anläggningen. Han har dessutom varit ordförande i en av MAX IV:s rådgivande kommittéer.

I grunden har Olof Karis en masterexamen i fysik och kemi samt en PhD i fysik från Uppsala universitet. Han har varit professor i experimentell fysik vid Uppsala universitet sedan 2011 samt prefekt på institutionen för fysik och astronomi sedan 2015. Han arbetade tidigare för Försvarsmakten.

Rollen på MAX IV tar Olof Karis över efter Ian McNutley, som haft tjänsten som direktör för forskningsanläggningen i 3,5 år. Ian McNulty kommer att stå till förfogande för MAX IV:s ledning under en övergångsperiod.

Olof Karis tillträdesdatum kommer att bestämmas inom kort och tjänsten sträcker sig över en ettårsperiod.