skip to Main Content

Nya ledamöter tar plats på IVA

Foto: Pexels, Pixabay

I december meddelade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att 41 nya ledamöter valts in. Sju av dessa kommer från andra länder än Sverige.  

En av de avdelningar som förstärktes med nya ledamöter var IVAs avdelning för kemiteknik. De som valdes in där var:

Anders Fröberg, verkställande direktör, Borealis Sverige. Han är dessutom ordförande för branschorganisationen IKEM, styrelseledamot för Svenskt Näringsliv, styrelsemedlem för Västsvenska kemi- och materialklustret samt medlem i Plastic Europe Regional Advisory Board (North).

Kasper Moth-Poulsen, professor i nano-materialkemi, Chalmers tekniska högskola. I grunden är Kasper Moth-Poulsen organisk kemist, utbildad vid Köpenhamns universitet. Han har arbetat på Chalmers sedan 2011. Förra året tilldelades han det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset i kemi för ”utveckling av molekylära energilagringssystem”. Läs mer om det här: ”Vi vill utveckla fönster som lagrar energi” – Svenska Kemisamfundet

Azra Selimovic, teknikchef för elektriska drivsystem, Volvo Lastvagnar. I grunden har hon en utbildning i mechanical engineering från Lunds universitet, där hon senare blev docent i ämnet. Hon har arbetat för Volvo Group sedan år 2005.

Några exempel på de andra nya ledamöterna är Elisabeth Björk, global forskningschef och ansvarig AstraZeneca Göteborg och Catarina Flyborg, divisionschef Cell & Gene Therapy, Cytiva, som båda tagit plats i IVAs avdelning för bioteknik. IVAs avdelning Skogsnäringens teknik förstärks bland annat med Viveka Beckeman, verkställande direktör för Skogsindustrierna.