skip to Main Content

Nya spännande upptäckter, energi och hälsa några fokusområden på kemimöte

Foto: deepakrit, Pixabay

Den 13-20 augusti äger mötet Canadian Chemistry Conference and Exhibition, CCCE, rum, i samband med IUPACs 48:e World Chemistry Congress, WCC, samt 51:a generalförsamling (General Assembly, GA).

Mötet kommer detta år att ha fem fokusområden: energi, hälsa, kemi för samhället, hållbarhet samt nya spännande upptäckter inom kemi (Chemistry for Energy, Chemistry for Health, Chemistry for Society, Chemistry for Sustainability och Chemistry at the Frontiers). Programmet bjuder dessutom på en rad workshopar om bland annat karriär och sociala medier.

Neil Burford, professor vid University of Victoria, är ordförande för den kommitté som anordnar kongressen.

Vilka är dina förhoppningar inför kongressen?

– Vi i Kanada är mycket stolta över att vara värdland för GA och WCC för tredje gången (tidigare 1981 och 2003). Tyvärr blir mötet virtuellt på grund av den globala pandemin. Ändå är vi mycket positiva till evenemanget och har mycket bra stöd, enastående talare och en fullständig GA och WCC med 2200 vetenskapliga abstracts redan inlämnade. Vi förväntar oss att ha ett stimulerande möte med mycket bra deltagande, inklusive många studenter eftersom det är enkelt att delta hemifrån.

Vem ska delta och varför?

– Konferensen är av värde för alla kemiprofessorer och studenter på universitetet. Jag uppmuntrar alla att besöka webbplatsen https://www.cheminst.ca/conference/ccce2021/, för att se utbudet av symposier, som är fördelade på fem teman som är av global betydelse.

Hela kongressen kommer att vara virtuell. Hur tror du att detta kommer att påverka antalet deltagare?

– Som jag nämnde tidigare är antalet inlämnade abstracts 2200. Det är typiskt för CCCE, som är ett årligt evenemang. Vi förväntar oss att fler abstracts skickas in av studenterna till postersessionerna.

Finns det någon presentation som du personligen ser fram emot extra mycket?

– Jag ser fram emot många delar av evenemanget, men om jag väljer en skulle det vara World Chemistry Leadership Meeting, WCLM, som kommer att äga rum runt om i världen under WCC måndag och tisdag, med stopp i Malaysia och Nederländerna innan den återvänder till Montreal, med en paneldiskussion på varje plats om ämnet artificiell intelligens inom kemi.