skip to Main Content

Nya upptäckter av vattenånga på Europa – ”Fördjupar förståelsen för ismånar”

En ny studie av KTH-forskaren Lorenz Roth visar att det finns beständig vattenånga i ismånen Europas atmosfär. Foto: NASA.

Förra veckan rapporterade den Europeiska rymdorganisationen ESA att man funnit bevis för att beständig vattenånga existerar i atmosfären runt Jupiters måne Europa. Upptäckten gjordes av KTH-forskaren Lorenz Roth.

Jupiter är den största planeten i vårt solsystem. Runt planeten kretsar 79 kända månar och en av de fyra största är den istäckta Europa. Den är nästan lika stor som vår egen måne och har väckt intresse då den anses ha potential att hysa liv. Under Europas istäcke, som tros ha en yttemperatur på cirka -170 grader Celsius, tror man nämligen att det finns ett hav med mer vatten än vad som finns här på jorden.

Genom analys av arkiverade ultravioletta observationer av Europa gjorda mellan åren 1999-2015 av Hubbleteleskopets Space Telescope Imaging Spectograph, STIS, kunde Lorenz Roth, forskare på Avdelningen för rymd- och plasmafysik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, dra slutsatsen att Europas atmosfär innehåller ett beständigt överflöd av vattenånga. Analysen visade också att vattenånga bara är närvarande på månens bakre halvklot, det vill säga den sida som är i motsatt riktning från sin omloppsbana runt Jupiter.

Tidigare har observationer med hjälp av Hubbleteleskopet givit upphov till teorin att vattenångan i Europas atmosfär kommer i plymer från månens yta. Varifrån den beständiga vattenångan kommer är dock inte säkert. En teori är sublimation – att ångan bildas direkt från is utan att befinna sig i flytande form först.

– Det är oklart huruvida det är sublimation som ger upphov till ångan. Egentligen är det lite för kallt men vi har inte tillräckligt mycket information om temperaturerna och ytegenskaperna på Europa för att exkludera sublimation, säger Lorenz Roth i ett pressmeddelande.

Med hjälp av samma teknik som i analysen av Europas atmosfär har Lorenz Roth sedan tidigare visat att vattenånga även finns i atmosfären hos Jupiters måne Ganymedes.

Upptäckterna om förhållandena på Europa och Ganymedes ökar kunskapen om hur Jupiter blev till. De kan dessutom vara till hjälp för ESA och NASA när de planerar olika rymdfärder.

– Observationen om vattenånga på Ganymedes och på den bakre sidan av Europa fördjupar vår förståelse om atmosfären på ismånar, säger Lorenz Roth.

– Upptäckten av ett stabilt överflöd av vattenånga i Europas atmosfär är överraskande eftersom yttemperaturerna är så låga, tillägger han.