skip to Main Content
Kemisamfundet

 

Teknik som går som tåget

Bränsleceller kan driva tåg, färjor eller lastbilar. De kan användas för småskalig kraftvärmeproduktion – utan andra utsläpp än vatten. Nu ökar intresset för tekniken som kan snabba på omställningen till ett fossilfritt energisystem. Vätgas blir allt intressantare som energibärare i…

Läs mer

Sex solskyddsprodukter stoppas

I sin återkommande tillsyn av solskyddsprodukter kunde Läkemedelsverket hitta brister hos 11 av 15 kontrollerade produkter. – Det här är allvarligt. Det är viktigt att skydda sin hud från solstrålning och därför är det extra viktigt att de solskyddsprodukter som…

Läs mer

Nytt projekt tar vara på barren

Genom ett nytt projekt ska Biofuel Region tillsammans med experter från Finland utveckla nya tekniker för att ta vara på de barr som finns i avverkningsrester från skogsbruket. Teknikerna ska bevara de kemikalier som är av intresse fram till dess…

Läs mer

Kemi till sjöss

För mycket av näringsämnet fosfor kan få en sjö att växa igen. Att bara stoppa inflödet av näringsämnet räcker inte. Därför har aluminiumbehandling blivit ett allt vanligare sätt att återge sjöar och vattendrag sin forna klarhet. Båten lämnar bryggan vid…

Läs mer