skip to Main Content
Kemisamfundet

 

Tävling

Våra ungdomar fick brons i EOES tävlingen i Tjeckien! Grattis! EOES olympiaden är en tvärvetenskaplig lagtävling som uppmuntrar till samarbete där ungdomarna löser naturvetenskapliga labbproblem tillsammans. 20 länder deltog med 6 ungdomar där de tävlande samarbetar i lag om 3,…

Läs mer

Svensk kemi-industri i fokus

Mer än 95 procent av alla produkter som tillverkas i Sverige är beroende av kemi. LARS-ARNE SJÖBERG, profes­sor emeritus i teknisk kemi, har utkommit med sin sjuttonde bok, Svensk kemiindustri:branschen, företagen och processerna. Kemiindustri defi­nierar han som de branscher i…

Läs mer

Om konsten att mortla

På ytan är MORTELN ett oansenligt instrument. Men det kan ta år att lära sig tekniken att använda den. Kemin har genom tiderna utmärkt sig för sina enkla experimentella hjälpmedel, som glasvaror, kolvar, trattar, provrör, tänger, sandbad, filtrerpapper eller spritlågor.…

Läs mer

Oordning skapar nya material

Förhoppningarna är stora på de nya, heta HÖGENTROPIMATERIALEN – som består av fem eller fler grundämnen. De har egenskaper som gör dem intressanta för exempelvis omvandling, lagring och transport av energi. HÖGENTROPILEGERINGAR är en grupp av material som bildas av…

Läs mer

Sweprot interview: Tanja Mittag

Tanja Mittag, St. Jude Children’s Research Hospital, is one of the speakers at the Swedish Conference on Macromolecular Structure and Function conference, Sweprot, which takes place in Tällberg, Sweden on the 17-20th of June. There, she will speak about her…

Läs mer

Labbar gör kemin synligare

Restriktionerna under coronapandemin har gjort det svårt att genomföra laborationer på ett smittsäkert sätt. Det har satt fokus på laborationernas betydelse. UNDER CORONAPANDEMIN har det experimentella arbetet vid våra lärosätens kemiutbildningar diskuterats flitigt. Hur gör vi för att laborera smittsäkert?…

Läs mer