skip to Main Content
Nyheter

 

EFTERLYSNING– 410 Kemilärare – varje år!

Att en bra kemilärare är viktigt om kemiämnet ska bli intressant för eleverna, det är nog alla överens om. Så också Betty Malmberg, riksdagsledamot för Moderaterna, som inledde torsdagens riksdagsseminarium (19/11) om bristen på kemilärare med en berättelse från sin…

Läs mer

Nytt avhandlingspris-Ludwig Rambergs

Ludwig Rambergs Avhandlingspris Sektionen för organisk kemi kommer framledes att vartannat år dela ut ett pris till den mest framstående doktorsavhandlingen i organisk kemi som lagts fram vid ett svenskt lärosäte. Det är tänkt att priset första gången ska delas…

Läs mer

Kallelse Årsmöte i Sektionen för Oorganisk kemi 19/11

Dag: Torsdagen den 19 november Tid: kl 11:30 Anmälan Handlingar Agenda Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet Mötets behöriga utlysande Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar Revisionsberättelsen Frågan om…

Läs mer

KALLELSE Årsmöte i Sektionen för vibrationsspektroskopi

  Årsmöte Sektionen för vibrationsspektroskopi kallar till årsmöte. Time: Nov 18, 14:15 Join Zoom Meeting https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67722811501?pwd=Ymk2T05JaHhYNW5KTUhrTHI0Mi9xUT09 Meeting ID: 677 2281 1501 Passcode: 605939 Föredrag I anslutning till årsmötet håller Prof Marco Leona, Metropolitan Museum of Art,  New York, föredraget "Raman…

Läs mer

Nominera till SKR:s kemiteknikpris 2020

Nu är det dags att nominera mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR:s) Kemiteknikpris. I år delas SKR:s kemiteknikpris ut för 16:e gången. Syftet är att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Kemister och kemiingenjörer verksamma i…

Läs mer