skip to Main Content
Kemisamfundet

 

Kallelse Årsmöte i SMSS

Dag: Fredagen den 23 april Tid: kl 15:10 Link https://uu-se.zoom.us/j/68691722471 Handlingar AGENDA Val av ordförande, sekreterare och justeringsman Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkning Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen Val av styrelseledamöter (1 år) Jörg Hanreider,…

Läs mer

Kallelse Årsmöte i Sektionen för miljökemi

Fredagen den 16 april kl. 11:00 håller Sektionen för miljökemi årsmöte. Join Zoom Meeting https://umu.zoom.us/j/68719164402?pwd=UXZuRTE5N1VsVDh3bEE5V2xzdWdnUT09 Handlingar AGENDA Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet Mötets behöriga utlysande Styrelsens berättelser med…

Läs mer

Giftpodden – Kemiprofessorn om kärleken till gifterna

Lördagen den 30 januari sändes det första avsnittet av Sveriges Radio P1-programmet Förgiftad, där olika kända förgiftningsfall genom historien avhandlas. Programmets giftexpert är Olle Matsson, professor i kemi vid Uppsala universitet samt ledamot i Kemihistoriska nämnden på Svenska Kemisamfundet. Idén…

Läs mer

Fickfakta Kemi uppdateras med klurigt quiz

Fickfakta Kemi är världens första app med periodiska systemet på svenska. Där finns även de populära Tumreglerna samt tabellen Fickfakta om du snabbt behöver slå upp exempelvis någon enhet eller konstant. Nu innehåller appen dessutom ett Kemiquiz med 50 kluriga…

Läs mer