skip to Main Content

Nyhetsbrev april 2018

ÅRSMÖTEN

Sektionen för miljökemi bjuder in till årsmöte den 18 april kl. 15:45 i anslutning till Temadag_i_miljökemi i Gardaulan, Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, Solna.

Kemiska sällskapet i Uppsala håller sitt årsmöte torsdagen den 19/4 kl. 13:30-14:00 i anslutning till Svenska Kemisamfundets årsmöte på Museum Gustavianum.  Se nedan.

Svenska Kemisamfundets årsmöte hålls torsdagen den 19/4 kl. 14:00 på Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala. Efter årsmötet följer en guidad tur i utställningen Drömmen om det exakta. Utvecklingen av den moderna naturvetenskapen tog fart under 1800-talets industrialisering. Den tekniska utvecklingen var snabb. Naturvetenskapens symbios med högteknologi ledde till en mätrevolution. Svenska_Kemisamfundet_Årsmöte

HIGH LIGHTS

1st National meeting of the Swedish Chemical Society (SCS2018)
www.scs2018.se

24:e Analysdagarna och 26:e Organikerdagarna samt sessioner för Miljökemi, SFBBM, SMSS, Oorganisk kemi, Teoretisk kemi, Vibrationsspektrometri och Yt- och materialkemi.

Välkommen till Lund, 17–20 juni till mötet med ”extra av allt”. För första gången är samtliga sektioner delaktiga i ett gemensamt möte och du erbjuds en fantastisk möjlighet att plocka ”russinen ur kakan” från allt.

Utökade ”deadlines” för att skicka in ”abstract”

  • Muntlig presentation 5 april
  • Poster presentation 15 maj

www.scs2018.se/abstract-submission/

STIPENDIUM

Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område. Stiftelsen beaktar i första hand ansökningar inom kemins områden som rör:

  • Post-dok stipendium inom kemins arbetsfält för vistelser utanför Sverige
  • Längre arbetsvistelse för forskningsutbyte utomlands
  • Fortbildning/konferensdeltagande utomlands för lärare
  • Organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet

Sista ansökningsdag är 31 mars. BengtLundqvistsMinne

UTMÄRKELSER

Anna Sundström Award 2018
Vi gratulerar Dr. Majid Safdari, KTH Royal Institute of Technology, som med sin avhandling “Chemical Structure and Physical Properties of Organic-Inorganic Metal Halide Materials for Solid State Solar Cells” tilldelats utmärkelsen för den mest framstående avhandlingen inom oorganisk kemi under förra året.
Motivering: In this work, Dr. Safdari explored the structures of organic-inorganic perovskite materials with promising uses for solar cell research. This thesis advances fundamental knowledge on a targeted class of inorganic solids that are strongly relevant to tomorrow’s needs for renewable energy. The author places his research in a broad and appealing context.

NOMINERINGAR

Gunnar Starck-medaljen
Gunnar Starck-medaljen är en belöning för framstående pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, t ex. förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden. GunnarStarck

Gösta Lindners pris
Sveriges Kemiingenjörers Riksförening, SKR, leddes under en följd av år av Civ.ing., Tekn.lic. Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985 instiftades en fond vars avkastning ska utdelas med syftet att stödja kemiintresset med extra betoning på tekniska tillämpningar. Nominering kan göras för gymnasiearbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området. Deadline 15 april. GöstaLindner

KALENDARIUM

Temadag Miljökemi
Välkommen den 18 april till en heldag med temat “Kemikalier i vår vardag – om barns och vuxnas exponering i inomhusmiljön”. Inbjudna talare från forskningsinstitutioner, myndigheter och näringsliv kommer att belysa kemikalier och dammets olika skepnader i vår vardag. Under dagen ges även möjlighet till öppna gemensamma diskussioner. Temadagen arrangeras av Sektionen för miljökemi i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Deltagande inklusive lunch är gratis, men anmälan krävs senast 10 april. TemadagMiljökemi

Helsingborgskretsen
24 april kl. 18:00
: Kemihistoriskt föredrag av Anders Lundgren. År 2019 är det 150 år sedan Medelejev publicerade sitt periodiska system och vi får höra historien därom och hur det mottogs i forskarvärlden. Helsingborgskretsen24april

SciLifeLab Summit 2018
Chemical and Genetic Screening – Exploring the Future Frontiers of Human Health, 25 april. SciLifeLabSummit

22nd Swedish Conference on Macromolecular Structure and Function
15-18 juni i Tällberg, SweProt

7th EuCheMS Chemistry Congress
With a theme of “Molecular frontiers and global challenges”, the 7th EuCheMS Chemistry Congress features five days of scientific and technical sessions, plenary lectures, oral and poster communications, keynote speakers and roundtable discussions, as well as exceptional networking opportunities, an exhibition and a unique social programme. 26-30 August in Liverpool; UK. EuCheMS2018

DIVERSE INFORMATION

ChemPubSoc Europe
Sign up for your free ChemistryViewsNewsletter

European Young Scientist’s Network
Every chemist under the age of 35 that belongs to any of the EuCheMS fellow societies becomes, automatically, a member of the EYCN. EYCN issues a monthly newsletter that you can subscribe to.

EuCheMS Newsletter
Här hittar du nyhetsbrev från EuCheMS. EuCheMSNewsletter

Eurachem
Med fokus på analytisk kemi i Europa. Eurachem