skip to Main Content

Nyhetsbrev februari 2018

Gunnar Starck-medaljen 2018
Vi gratulerar Lars Öhrström, professor i oorganisk kemi på Chalmers i Göteborg, som tilldelats den prestigefulla Gunnar Starck-medaljen. Vid sidan av sin forskning har han utmärkt sig genom framstående pedagogisk verksamhet på kemins område genom både undervisning på högskolan och populärvetenskapligt författande. Boken Den siste alkemisten i Paris har uppmärksamts internationellt och finns översatt till flera språk. Pressmeddelande

2019 Periodiska systemets år
Förenta Nationerna (FN) har utnämnt 2019 till “the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements (IYPT 2019)”. PeriodiskaSystemet

Nya skrivregler i kemi
Läs artikeln som publicerats på Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift webb om Nomenklaturutskottets nya skrivregler i kemi på svenska. NomenklaturSkrivregler

HIGH LIGHTS

SCS2018
www.scs2018.se

Nu är registreringen öppen för 1st National Meeting of the Swedish Chemical Society, 17- 20 juni i Lund, ett möte med ”extra av allt”. För första gången är samtliga sektioner delaktiga i ett gemensamt möte, som även innefattar Analysdagarna, Organikerdagarna, SMSS Annual meeting och Annual Surface and Materials Chemistry Symposium. Du får en fantastisk möjlighet att plocka ”russinen ur kakan” från allt.
Talarlistan nedan bjuder på en blandning av internationella och inhemska forskare och kommer att fyllas på med muntliga bidrag från mötesdeltagare och företag som deltar i utställningen. Unga forskare och doktorander uppmanas att ta vara på detta unika tillfälle att höras och synas på årets största svenska multidisciplinära möte. Det finns även möjlighet att delta med posterpresentation.
I möteslokalerna på Matteannexet kommer ett stort antal företag att presentera sina produkter och sin forskning.
Kemiska Föreningen i Lund firar sitt 150-årjubiléum i anslutning till SCS2018.

STIPENDIUM

Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område. Stiftelsen beaktar i första hand ansökningar inom kemins områden som rör:

  • Post-dok stipendium inom kemins arbetsfält för vistelser utanför Sverige
  • Längre arbetsvistelse för forskningsutbyte utomlands
  • Fortbildning/konferensdeltagande för lärare
  • Organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet

Sista ansökningsdag är 31 mars. BengtLundqvistsMinne

NOMINERINGAR

Anna Sundström Award
Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist delar Sektionen för oorganisk kemi ut Anna Sundström award för den mest framstående avhandlingen inom oorganisk kemi under året. Deadline 31 januari. AnnaSundström

Inga Fischer-Hjalmars Award
Till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars, delar Sektionen för teoretisk kemi årligen ut ett pris i hennes namn för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi som lagts fram under året. Deadline 31 januari. IngaFischerHjalmars

Kemisamfundets utmärkelser

  • Kemisamfundets pedagogiska pris till skollärare utdelas till personer som genom en engagerande undervisning i grundskolan eller gymnasiet på ett påtagligt sätt har stimulerat elevernas intresse för kemin och dess tillämpningar. Vem som helst, t.ex. kollegor, elever eller föräldrar, kan nominera kandidater till priset, och nomineringen bör gå via den lokala kretsen. Kretsstyrelsen uppmanas att aktivt söka kandidater inom sitt geografiska område.
  • Kemisamfundets pris för kemifrämjande insatser utdelas till personer som genom en flerårig och engagerad insats har gjort väsentliga insatser för att sprida information om kemins betydelse i samhället, t ex vetenskapsjournalist eller förtroendevald i Samfundet. Kretsar, sektioner eller personer i Samfundets styrelse kan nominera kandidater.

Prissumman är 10 000 kr och nomineringen ska innehålla en kortfattad presentation av kandidaten samt hans/hennes gärningar. Nomineringarna ska vara Kemisamfundet till handa senast den 15 mars 2018, gärna med e-post till Agneta Sjögren.

Gunnar Starck-medaljen
Gunnar Starck-medaljen är en belöning för framstående pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, t ex. förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden. GunnarStarck

Gösta Lindners pris
Sveriges Kemiingenjörers Riksförening, SKR, leddes under en följd av år av Civ.ing., Tekn.lic. Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985 instiftades en fond vars avkastning ska utdelas med syftet att stödja kemiintresset med extra betoning på tekniska tillämpningar. Nominering kan göras för gymnasiearbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området. GöstaLindner

KALENDARIUM

Temadag Miljökemi
Den 18 april är det dags för temadagen som i år har fokus på damm. Vad är damm och hur exponeras vi idag? Är dammet ett större problem än andra exponeringsvägar? Tillsammans med Folkhälsomyndigheten bjuder Sektionen för Miljökemi in till en heldag med föreläsningar kring damm och hur vi exponeras i vår vardag.

22nd Swedish Conference on Macromolecular Structure and Function
15-18 juni I Tällberg, SweProt

7th EuCheMS Chemistry Congress
With a theme of “Molecular frontiers and global challenges”, the 7th EuCheMS Chemistry Congress features five days of scientific and technical sessions, plenary lectures, oral and poster communications, keynote speakers and roundtable discussions, as well as exceptional networking opportunities, an exhibition and a unique social programme. 26-30 August in Liverpool; UK. EuCheMS2018

DIVERSE INFORMATION

ChemPubSoc Europe
Sign up for your free ChemistryViewsNewsletter

Hayman Ross är ny chefredaktör för tidskriften Chemistry – A European Journal HaymanRoss

European Young Scientist’s Network
Every chemist under the age of 35 that belongs to any of the EuCheMS fellow societies becomes, automatically, a member of the EYCN. EYCN issues a monthly newsletter that you can subscribe to.

EuCheMS Newsletter
Här hittar du nyhetsbrev från EuCheMS. EuCheMSNewsletter

Eurachem
Med fokus på analytisk kemi i Europa. Eurachem