skip to Main Content

Nyhetsbrev januari 2016

HIGH LIGHTS

Nordiskt nyhetsbrev
Uppdatera dig med vad som händer i de Nordiska kemistsamfunden via det gemensamma nyhetsbrevet.
Fennoscandian Chemistry Newsletter 1

TINC-2016
Workshop and Training School, 25-27 May in Stockholm. Functional hybrid materials: Structure elucidation from molecular to macro level is a continuation of the Trends in Inorganic Chemistry (TINC) series and will set focus on an intensively developing domain of hybrid organic-inorganic materials.TINC2016

 2nd International symposium on halogen bonding
Ett internationellt symposium om halogenbindning anordnas 6-10 juni 2016. Arrangör är Sektionen för organisk kemi, och det är Mate Erdelyi, Göteborgs universitet, som är ordförande i organisationskommittén. Mötet kommer täcka alla aspekter inom kemin där halogenbindningar spelar en viktig roll, med såväl inbjudna talare som föredrag valda från inskickade abstract. ISXB-2

Kemiportalen (Analysdagarna och Organikerdagarna)
Nu har anmälan öppnats för utställare och deltagare till de 23:e Analysdagarna och de 25:e Organikerdagarna som genomförs som ett gemensamt möte 14-17 juni 2016 i Umeå. Plenarföredrag kommer att hållas av Carol Robinson, University of Oxford, UK; Martyn Poliakoff, University of Nottingham, UK; Herbert Waldmann, Max Planck Institute of Molecular Physiology, Germany; Matthew Gaunt, University of Cambridge, UK och Sarah Reisman, California Institute of Technology, USA. Du som är medlem i Analytiska sektionen eller Sektionen för organisk kemi får 1 000 kr rabatt på deltagaravgiften. Kemiportalen

KRETSAKTIVITETER

12 Januari: Göteborgskretsen bjuder in till Kafé Kemi med temat “Nyårsval för önskevikt”, kl. 18-20, Biblioteket, våning 3, Forskarhus 2, Kemihuset, Chalmers
20 Januari: Göteborgskretsen bjuder in till föreläsning av Ann Fernholm, vetenskapsjournalist och författare, “Ett sötare blod – Om sockrets effekter i vår kropp”, kl. 18.00-20.00 (fika från 17.30) sal KE, Kemihuset, Chalmers

STIPENDIER

Stiftelsen Bengt Lundqvist minne
Dags att söka stipendium för aktiviteter inom kemins arbetsområde
– Postdok-vistelse utanför Sverige
– Längre arbetsvistelse utomlands
– Organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet
Deadline för ansökan är 31 mars. Bengt Lundqvist Minne

Vill du delta i 8th Young Investigator Workshop?
I anslutning till 6th EuCheMS Chemistry Congress (6th ECC), den 11-15 september 2016 arrangeras 8th Young Investigator Workshop (IYW) i Huelva, nära Sevilla. Antalet deltagare är begränsat och du får inte vara äldre än 40 år och ska ha påbörjat en självständig forskarkarriär. Sektionen för organisk kemi kommer även 2016 att nominera en deltagare. Det är önskvärt att deltagande i workshopen kombineras med aktivt deltagande i 6th ECC. Deadline för att skicka in intresseanmälan är 15 januari 2016. IYW2016

NOMINERINGAR

Inga Fischer-Hjalmars Award
Till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars, delar Sektionen för teoretisk kemi årligen ut ett pris i hennes namn för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi som lagts fram under året. Deadline för nominering är 31 januari 2016. IFHAward2016

Anna Sundström Award
Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist delar Sektionen för oorganisk kemi ut Anna Sundström Award för den mest framstående avhandlingen inom oorganisk kemi under året. Deadline för nominering är 31 januari 2016. ASAward2016

UTLYSTA TJÄNSTER

Forskare
Sveriges lantbruksuniversitet söker en forskare inom organisk miljökemi med fokus på förorenad mark och eller förorenade sediment. Deadline är 18 januari. TjänstSLU

Forskningsingenjörer
Två tjänster som forskningsingenjör inom fysikalisk kemi vid Lunds universitet. Deadline för TjänstLU1 är 24 januari och för TjänstLU2 är deadline 31 januari.

Doktorand
Doktorand inom ytkemi på KTH, deadline för ansökan är 31 januari. TjänstKTH

SKOLA OCH KEMI

Historiska laborationer
Stockholm Vattens sida finns två filmer med historiska laborationer: Analys av vatten och Mjölk. Laborationerna är hämtade från den svenske kemisten Jacob Berzelius handskrivna böcker, som finns på Kungliga Vetenskapsakademien. Som kommentarer till de historiska kemilaborationerna finns det i varje film moderna kemilaborationer.

Nobelmuseet
2 februari
: Välkommen till lärarkväll om det naturvetenskapliga arbetssättet för dig som undervisar på låg- och mellanstadiet. Författaren Bodil Nilsson föreläser och leder en workshop med laborationer som kan genomföras i klassrummet. Begränsat antal platser. Information och anmälan till Lärarkväll
Här hittar du information om alla Nobelmuseets skolprogram
Atomens hemligheter erbjuds både för högstadiet och gymnasiet.

UR: Vägen till Nobelpriset
I utbildningsradions serie för grundskolans åk 7-9 får du lära känna åtta Nobelpristagare på ett nytt sätt. UR Nobelpriset

Kemiolympiaden
I omgång I av Svenska Kemiolympiaden 2016 deltog 450 elever från 37 skolor i Sverige och 258 elever med inrapporterade resultat erhöll över 20 poäng. Deras resultat finns nu publicerade på sidan svenska resultat. Provomgång II, som är kvalet till den praktiska omgången, arrangeras tisdagen 15 mars 2016. Kemiolympiaden

Kemikalendern
För varje månad finns en inspirerande film med olika infallsvinklar enligt tanken att “Kemi finns överallt” samt ett experiment på samma tema som kan utföras i skolans labb och ibland även hemma. Till detta finns även undervisningsmaterial i PDF-format som kan användas som lektioner, allt enligt läroplanen. Videoklipp och Undervisningsmaterial

DIVERSE INFORMATION

Skriv populärvetenskapligt om din avhandling
Skriv en kort populärvetenskapligt hållen text (högst 2 000 tecken, inklusive mellanslag) om din avhandling och gör den tillgänglig för en bred grupp kemister. Eventuell illustration ska vara högupplöst. Exempel på hur det kan se ut hittar du i KVBKT 07 sid 42. För mer information kontakta Boel Jönsson, chefredaktör på KemivärldenBiotech med Kemisk Tidskrift.

IUPAC
IUPAC and the respective Provisional Recommendation authors seek your comments while under the commentary period. Contact the authors directly with your feedback.
Source-Based Nomenclature for Single-Strand Homopolymers and Copolymers Comments by 31 December 2015
Glossary of Terms Used in Extraction Comments by 31 January 2016
How to Name New Chemical Elements Comments by 29 February 2016
Vocabulary of concepts and terms in Chemometrics Comments by 29 February 2016
Compendium of Terminology and Nomenclature of Properties in Clinical Laboratory Sciences Comments by 29 February 2016
Glossary of Terms Used in Developmental and Reproductive Toxicology Comments by 30 April 2016

European Young Scientist’s Network
Every chemist under the age of 35 that belongs to any of the EuCheMS fellow societies becomes, automatically, a member of the EYCN. EYCN issues a monthly newsletter that you can subscribe to.

ChemPubSoc
ChemistrySelect is the latest journal from ChemPubSoc Europe and Wiley-VCH. It offers researchers around the world a quality society-owned journal in which to publish their work. Intended to cover all areas of chemistry, ChemistrySelect offers authors broad dissemination of their latest research and guarantees a most rapid peer-reviewed publication. It is free to read for all in 2016. Visit the journal homepage for more information.

Wiley open access
WileyOpenAccess

ChemPlusChem Early Career Series
ChemPlusChem

EuCheMS Newsletter
Här hittar du nyhetsbrev från EuCheMS.
EuCheMSNewsletter

Acta Chemica Scandinavica
Tidskriftens artiklar 1947-1999 finns tillgängliga på nätet. ACS1946-1999

FEBS Advanced courses 2016
FEBS2016-advanced-courses

Chemistry Views
ChemistryViews
Enjoy a topical look back on the best of ChemistryViews.org to celebrate the 5th anniversary of this news and information service. Among the featured highlights are articles related to “Writing for Scientists” or “Coffee Fascinates Chemists”. Discover more online and never miss any research and industry highlights by signing up for your free ChemViews newsletter.

Eurachem
Med fokus på analytisk kemi i Europa. Eurachem