skip to Main Content

Nyhetsbrev januari 2018

God jul och gott nytt år
önskar Agneta, Lena och Ulrika på kansliet

SCS2018
www.scs2018.se

Nu är registreringen öppen för 1st National Meeting of the Swedish Chemical Society, 17- 20 juni i Lund, ett ”Analysdagarna och Organikerdagarna med extra av allt”. För första gången är samtliga sektioner delaktiga i ett gemensamt möte.

Talarlistan nedan bjuder på en blandning av internationella och inhemska forskare och kommer att fyllas på med muntliga bidrag från mötesdeltagare och företag som deltar i utställningen. Unga forskare och doktorander uppmanas att ta vara på detta unika tillfälle att höras och synas på årets största svenska multidisciplinära möte. Det finns även möjlighet att delta med posterpresentation.

I möteslokalerna på Matteannexet kommer ett stort antal företag att presentera sina produkter och sin forskning.

Kemiska Föreningen i Lund firar sitt 150-årjubiléum i anslutning till SCS2018.

Plenar
Jasna Brujic New York University, USA
Mary Higby Schweitzer, North Carolina State University, USA
Laurie E Locascio University of Maryland, USA
Tobin J. Marks Northwestern University, USA
Klaus Müllen Max Plank Inst, München, Germany
Daniel G. Nocera Harvard, USA
Jonathan V Sweedler University of Ilinois, USA

Keynote
Sophie Beeren DTU, Denmark
Raychelle Burks St. Edward´s University, USA
Rita de Sousa Dias NTNU, Norway
Kristina Edström Uppsala University, Sweden
Jenny Emnéus, DTU, Denmark
Magnus J Johansson AstraZeneca, Sweden
Mimi Hii, Imperial College, UK
Ulf Landegren Uppsala University, Sweden
Ingela Lanekoff Uppsala University, Sweden
Anna Linusson Umeå University, Sweden
Jonathan Martin Stockholm University, Sweden
Abraham Mendoza Stockholm University, Sweden
Hanne Mørck Nielsen University of Copenhagen, Denmark
Henrik Ottosson Uppsala University, Sweden
Thomas Poulsen Aarhus University, Denmark
Christelle Prinz Lund University
Peter Roepstorff SDU, Denmark
Carolina Simó Institute of Food Science Research (CIAL), Spain
Kasper Steen Pedersen DTU, Denmark
Henrik Sundén Chalmers, Sweden
Roman Zubarev Karolinska Institutet, Sweden

VÄLKOMMEN TILL LUND I JUNI