skip to Main Content

Nyhetsbrev januari 2019

Appen Fickfakta kemi
I appen finns ett illustrerat periodiskt system på svenska, tabellsamlingen fickfakta samt 10 st tumregler. Appen är i första hand tänkt som stöd för elever och lärare i årskurserna 4-9 samt gymnasiet. Finns att ladda ner via Google Play och App Store. Fickfakta Kemi

Kemisk Tidskrift, nu går vi vidare
Svenska Kemisamfundet går vidare och utvecklar Kemisk Tidskrift i en ny riktning i samarbete med Vetenskapsmedia i Sverige AB. Förslag på artiklar och nyheter mejlas till chefredaktör Siv Engelmark. Sprid gärna informationen till era informationsenheter. Kemisk Tidskrift

International Year of the Periodic Table
Året är nu officiellt invigt i Paris och i Sverige sker invigningen den 28 februari i Stockholm. Det finns ett begränsat antal platser så ”Först till kvarn…” är det som gäller. Invigning IYPT2019 Sverige
Svenska Kemisamfundet ”har hand om” IYPT2019.se och tanken är att du där ska hitta intressanta saker med anknytning till det internationella året för periodiska systemet. Tipsa oss gärna om saker du tycker ska läggas upp på sidan.

Fadderuniversitet/högskola för de ”svenska” grundämnena
Betydande insatser har gjorts av svenska kemister och mineraloger vid upptäckten av jordens grundämnen och fler grundämnen har upptäckts i Sverige än i något annat land. Det vill Nomenklaturutskottet i Svenska Kemisamfundet uppmärksamma genom att koppla ihop de ”svenska” grundämnena med fadderuniversitet/högskolor. Fadderuniversitet

Gunnar Starck-medaljen
Ett stort grattis till Magnus Ehinger, lektor i kemi och biologi på gymnasieskolan Spyken i Lund som tilldelats den prestigefulla Gunnar Starck-medaljen i år. Han är mycket engagerad i att använda flippat klassrum som pedagogisk modell i sin undervisning. Sedan han började som lärare har han på sin hemsida generöst delat med sig av sin undervisning till intresserade kollegor och elever. Magnus Ehinger

HIGH LIGHTS

SMSS annual symposium
Tema för symposiet är ”Ion mobility and new ionization methods” och det kommer att hållas den 12 mars 2019 i Beijersalen, KVA, Stockholm. Anmäl dig senast 12 februari. SMSS Annual

Framtidens mat – Nya proteinkällor och gamla föroreningar
Sektionen för miljökemi bjuder in till en heldag med föredrag och diskussioner. Denna gång den 27 mars på SLU i Uppsala. För både klimatets och miljöns skull behöver vi tänka om gällande vad det är vi äter, och hur vår matproduktion går till. Temadag miljökemi

Trends in Organic Chemistry, TOC
“Save the date” 6 maj 2019 för nästa TOC med temat ”Katalys av icke ädla metaller” som kommer att hållas på Medicon Village i Lund.

Oorgandagarna 2019
De 5:e Oorgandagarna kommer att äga rum i Umeå, 12–14 juni 2019. Oorgandagarna

SWEPROT 2019
The 2019 SWEPROT symposium will present some of the most exciting recent breakthroughs in structural biology combined with biophysics and molecular biology and the most recent research from a strong and vibrant national community. 14-17 June in Tällberg. SWEPROT2019

ASMCS 2019
”Save the date” (Flyer i pdf). Den är gången är temat “Materials and Formulations at Biointerfaces”. Mötet organiseras av Sektionen för yt- och materialkemi i samarbete med the Biofilms – Research Center for Biointerfaces. Det äger rum 23-25 oktober 2019 i Malmö. ASMCS2019

FÖR SKOLAN

EUSO 2019
Ett stort grattis till följande elever som utsetts till att representera Sverige i den europeiska EUSO-finalen i maj i Almada, Portugal: Marcus Blixt, Kitas gymnasium; Angelie Emling, Näsbydalskolan; Ask Hällström, Gymnasieskolan Spyken; Stina Regnér, Procivitas Gymnasium Malmö; Hampus Serneke, Katedralskolan i Lund och Anton Strand, Pär Lagerkvistskolan. EUSO

NOMINERINGAR

Inga Fischer-Hjalmars Award
Till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars, delar Sektionen för teoretisk kemi årligen ut ett pris i hennes namn för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi som lagts fram under året. Deadline för nominering 31 januari 2019. IFHA nominering

Anna Sundström Award
Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist delar Sektionen för oorganisk kemi ut Anna Sundström award till den mest framstående avhandlingen inom oorganisk kemi under året. Deadline för nominering 31 januari 2019. ASA nominering

KALENDARIUM

Titta gärna i Kemisamfundets kalendarium

Validation of targeted and non-targeted methods of analysis
The workshop, held 21-22 May 2019 in Tartu, Estonia, is relevant to everyone involved in analytical measurements in laboratories such as industry, pharmaceutical, medical, environmental, food, and academic. Eurachem2019

ICCE 2019
The 17th International conference on chemistry and the environment addresses scientists in the academia, industry and in governmental institutions alike. ICCE 2019 intends to provide a unique information and communication platform for environmental scientists and a forum of professional exchange with collaborators and colleagues from related disciplines. Information on satellite events, accommodation, planned social activities etc. will be made accessible on this website as it becomes available. 16-20 June in Thessaloniki, Greece ICCE2019

DIVERSE

Kemihistoria
De artiklar Kemihistoriska nämnden skrivit och publicerat i Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift finns samlade på vår hemsida. Missa inte att få fakta om fornborgen Broborg, fördjupa dig i flogistonteorin, få veta vem som fick det första svenska Nobelpriset och mycket mer. Kemihistoriska artiklar

Chem Pub Soc Europe CPSE
ChemViews Magazine

EuChemS
Nyhetsbrev
2nd Employment survey for European Chemists

General Data Protection Regulation (GDPR)
Så skyddar vi dina personuppgifter