skip to Main Content

Nyhetsbrev juli 2018

Vi på Kemisamfundets kansli önskar alla våra medlemmar en riktigt skön sommar!

General Data Protection Regulation (GDPR)
Från den 25 maj gäller den nya dataskyddslagen. Svenska Kemisamfundet vill att du som medlem ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras. Så skyddar vi dina personuppgifter

Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift
Här hittar du den elektroniska versionen av senaste numret Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift

SCS2018
Det första nationella mötet för Svenska Kemisamfundet som ägde rum i Lund 17-20 juni blev ett mycket lyckat möte med drygt 460 deltagare från alla Kemisamfundets sektioner och 25 utställare. I utvärderingen av eventet svarade många att de deltagit i ett flertal sessioner utanför sitt huvudsakliga intresseområde. Detta visar tydligt att det nya gemensamma konceptet lockade många att lyssna på föreläsningar inom andra discipliner än den egna, vilket var precis vad organisatörerna hoppats på.
Följande personer fick motta posterpriser under konferensen: Hatem Elmongy, Randolph de la Garza, Alessandro Quaranta, Shira Joudan, Kristina Thomsson Huthe, Shaoqi Zhan, Alex Cravcenco, Ievgen Pylypchuk, Johan Larsson, Katarzyna Piela, Zahra Taleat, Ivan Volkov, Piping Meng, Masoumeh Dowlatshahi Pour, Martin Ratsch, Nils Lenngren och Gabriella Kervefors.
Sektionen för läkemedelskemi inom Apotekarsocieteten delade ut pris för bästa muntliga presentation i läkemedelskemi till Fabio Begnini från Uppsala universitet som kommer att representera Sverige vid YMCS 2019 i Grekland. Ett stort grattis till alla pristagarna.

HIGH LIGHTS

Kemigolfen
Sveriges Kemiingenjörers Riksförening bjuder in sina medlemmar och övriga i Svenska Kemisamfundet till tävlingen om Floras pokal på A6 golfbana utanför Jönköping den 26 augusti. Kemi-golfen

UTMÄRKELSER

Torbern Bergman-medaljen
Under det första nationella mötet för Svenska Kemisamfundet, SCS2018, mottog Jonathan Sweedler årets Torbern Bergman-medalj och höll ett plenarföredrag. TBM2018

Berzeliusmedaljer
Peter Roepstorff fick Berzeliusmedaljen i guld och Ingela Lanekoff mottog Berzeliusmedaljen i silver Berzeliusmedaljer

NOMINERINGAR

Distinguished Women in Chemistry
The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) is pleased to announce the call for nominations for the IUPAC 2019 Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering Awards. The purpose of the awards program is to acknowledge and promote the work of women in chemistry/chemical engineering worldwide. Women in chemistry

Gunnar Starck-medaljen
Gunnar Starck-medaljen är en belöning för framstående pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, t ex. förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden. GunnarStarck

KALENDARIUM

7th EuCheMS Chemistry Congress
With a theme of “Molecular frontiers and global challenges”, the 7th EuCheMS Chemistry Congress features five days of scientific and technical sessions, plenary lectures, oral and poster communications, keynote speakers and roundtable discussions, as well as exceptional networking opportunities, an exhibition and a unique social programme. 26-30 August in Liverpool; UK. EuCheMS2018

DIVERSE INFORMATION

Berzeliusdagarna 2019
Vi har börjat planeringen av nästa läsårs Berzeliusdagar 25-26 januari 2019 och kommer i slutet av sommaren att skicka ut förfrågningar till alla donatorer om att skänka stipendier. Nya donatorer mottages gärna. Berzeliusdagarna2019