skip to Main Content

Nyhetsbrev juni 2018

General Data Protection Regulation (GDPR)
Från den 25 maj gäller den nya dataskyddslagen. Svenska Kemisamfundet vill att du som medlem ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras. Så skyddar vi dina personuppgifter

Årsmöten
I anslutning till SCS2018 i Lund håller flera sektioner årsmöten. Årsmötena kommer att hållas i salar i Matematikhusets annex, Sölvegatan 20, Lund
Analytiska sektionen: 17 juni kl. 16:00
Sektionen för oorganisk kemi: 19 juni kl. 15:00
Svenska masspektrometri sällskapet (SMSS):19 juni kl. 15:00
Sektionen för vibrationsspektroskopi: 19 juni kl. 15:00
Sektionen för organisk kemi: 20 juni kl. 10:30

Kemiska föreningen i Lund 150 år
För att fira att Sveriges äldsta förening inriktad på att främja intresset för ren och tillämpad kemi fyller 150 år arrangerar föreningen en jubileumsmiddag den 18 juni 2018. KFL150

HIGH LIGHTS

1st National meeting of the Swedish Chemical Society (SCS2018)
www.scs2018.se
Welcome to Lund, 17-20 June, to the meeting with “extra of everything”. For the first time, all divisions are part of a joint meeting and you are offered a great opportunity to choose among this “smörgåsbord” of lectures and poster presentations.
Lunch seminars The lunch seminars (incl. lunch) on Monday and Tuesday are free of charge and open for all interested persons, but you have to register. Information and registration
Satellite meetings www.scs2018.se/satellite
* 17 June, 09:00-16:00: Workshop in Chemometrics: Introduction to experimental design and multivariate analysis – Theory and practice Information and Registration
* 20 June, 12:30-18:30: The future of chemistry with MAX IV and ESS Information and Registration

Kemigolfen
Sveriges Kemiingenjörers Riksförening (SKR) bjuder in sina medlemmar och övriga i Svenska Kemisamfundet till tävlingen om Floras pokal på A6 golfbana utanför Jönköping den 26 augusti. SKRgolfen

UTMÄRKELSER

Bror Holmberg-medaljen
Vi gratulerar Astrid Gräslund, professor emeritus i biofysik vid Stockholms universitet, som tilldelas den prestigefyllda Bror Holmberg-medaljen för sin framstående forskningsinsats att kartlägga de processer som leder till att proteiner felveckar sig i hjärnan och bildar senila plack hos t.ex. patienter som lider av Alzheimers sjukdom. Pressmeddelande

Anna Sundström Award 2018
Vi gratulerar Dr. Majid Safdari, KTH Royal Institute of Technology, som av Sektionen för oorganisk kemi har tilldelats priset för det senaste årets mest framstående avhandlingen inom oorganisk kemi. Titeln på hans avhandling är “Chemical Structure and Physical Properties of Organic-Inorganic Metal Halide Materials for Solid State Solar Cells”. AnnaSundströmAward

Inga Fischer-Hjalmars Award
Vi gratulerar Dr. Joakim Halldin Stenlid, KTH Royal Institute of Technology, som av Sektionen för teoretisk kemi har tilldelats priset för den mest framstående avhandlingen inom teoretisk kemi framlagd under 2017. Titeln på hans avhandling är “ Computational Studies of Chemical Interactions: Molecules, Surfaces and Copper Corrosion”. IngaFischerHjalmars

Kemisamfundets pedagogiska pris till kemilärare
Vi gratulerar Per Paulsrud, Lugnetgymnasiet i Falun, och Erika Sundelin, Björknäsgymnasiet i Boden, som tilldelas Svenska Kemisamfundets pedagogiska pris till kemilärare för 2018.
Det är Pers och Erikas elever som ligger bakom nomineringarna. I Pers elevers motivering till varför just han ska få priset skriver de ”Med sin inspirerande inställning, motiverande ord och ständiga humor väcker han ett intresse i oss att utveckla våra kemikunskaper och vad man kan åstadkomma med kemiska verktyg.” Erikas elever motiverar sin nominering med ”Erika är definitivt en av våra bästa lärare, hon har tydlig struktur på sina lektioner och skapar en miljö i sitt klassrum där alla känner sig välkomna.

Gösta Lindners stipendium
Vi gratulerar årets pristagaren Ella Andersson, Nyströmska skolan i Söderköping, som får priset för sitt arbete ”Biogas från kogödsel”. Ella har med enkla metoder och på ett lättåskådligt sätt metodiskt undersökt biogasbildning i olika kombinationer av kogödsel och olika kompostmaterial. Arbetet handlar om både metodutveckling och miljötekniska lösningar. Arbetet beskrivs i en mycket välskriven rapport som väl uppfyller kraven på en teknisk rapport. Stipendiet är på 10 000 kr. GöstaLindner

NOMINERINGAR

Gunnar Starck-medaljen
Gunnar Starck-medaljen är en belöning för framstående pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, t ex. förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden. GunnarStarck

UTLYSNING AV TJÄNSTER

Associate Professor in organic analytical chemistry
Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) at Stockholm University announces a tenured position as associate professor in organic analytical chemistry. Closing date: 4 June 2018. AssProfAcesSU

LOKALA AKTIVITETER

29 maj Stenungsundskretsen inbjuder till föredrag och studiebesök på Biogasdagen
30 maj Göteborgskretsen bjuder in till studiebesök på Rise jordbruk och livsmedel GbgRise
18 juni Kemiska föreningen i Lund firar sitt 150 årsjubileum KFL150

KALENDARIUM

eSSENCE
You are most welcome to register for the 2018 eSSENCE Multiscale Modelling Meeting with ”Physics-based or data-driven modelling?” as a cross-cutting theme meeting at the Ångström Laboratory, Uppsala University, 11-13 June (lunch-to-lunch). eSSENCE

7th EuCheMS Chemistry Congress
With a theme of “Molecular frontiers and global challenges”, the 7th EuCheMS Chemistry Congress features five days of scientific and technical sessions, plenary lectures, oral and poster communications, keynote speakers and roundtable discussions, as well as exceptional networking opportunities, an exhibition and a unique social programme. 26-30 August in Liverpool; UK. EuCheMS2018

DIVERSE INFORMATION

Berzeliusdagarna 2019
Vi har börjat planeringen av nästa läsårs Berzeliusdagar 25-26 januari 2019.