skip to Main Content

Nyhetsbrev mars 2017

Svenska Kemisamfundets årsmöte
Välkommen på årsmöte tisdagen den 4 april kl. 17.00, Kemihuset, Chalmers, Göteborg SKS_Årsmöte

Tipsa oss
Vi erbjuder två olika tipsfunktioner på vår hemsida och vill väldigt gärna att du använder dem för att skicka in dina evenemang och tips.
Eget evenemang: Du kan anmäla ett evenemang som du vill att vi lägger i vårt kalendarium. RegistreraEgetEvent
Nyheter: Har du något du vill dela med dig i vårt nyhetsflöde eller via vårt nyhetsbrev? I så fall kan du klicka på knappen Tipsa oss! som finns under flödet av Nyheter och Artiklar på www.kemisamfundet.se

Besök Utställningen Unga Forskare
Vill du som lärare ge dina elever möjlighet att se och inspireras av alla de fantastiska arbeten som elever ställer ut på Utställningen? Ni kan välja att besöka en lokal utställning nära er eller den nationella finalen på Tekniska museet i Stockholm, 27-28 mars. Även allmänheten är varmt välkommen! UtställningenUngaForskare

Imagine Chemistry…
AkzoNobel kör just nu en kampanj i sociala medier med tävling om hur kemi kan lösa samhällsutmaningarna. Sista datum för att vara med är 16 mars. ImagineChemistry

HIGH LIGHTS

Infrared chemical imaging for the future – Shine new light on your research at MAX IV
Sektionen för vibrationsspektroskopi bjuder in till workshop i Uppsala 8-9 mars 2017. MaxIV

TOC Green Chemistry
This symposium will present the state-of-the art in the research field ”Green Chemistry”, a timely research topic that can be summarized as research related to the design and synthesis of chemicals in a sustainable way – making benign compounds through sustainable technologies 2–3 April 2017 at Stockholm University. TOCGreenChem

Från tablett till toalett
Sektionen för miljökemi bjuder in till en temadag den 26 april i William Olsson-salen, Stockholms universitet. Läkemedel utgör en viktig del för hälsa och välbefinnande i vårt dagliga liv. Nyttan med läkemedel för behandling av sjukdomar råder det ingen tvekan om, men kan rester av läkemedel orsaka skador i miljön? Välkommen till en heldag där experter inom området kommer med inspel kring både problematiken och möjligheterna! TablettTillToalett

Oorgandagarna 2017
Dags att anmäla dig till Oorgandagarna, som den här gången äger rum 12-14 juni i Nynäshamn, strax söder om Stockholm. Bland de många sessioner programmet innehåller finns ”Chemistry education and dialogues” och “Chemistry as a profession: Presentation of companies/governmental organizations employing chemists”. Många intressanta talare har bjudits in men det finns även utrymme för dig som vill delta aktivt med muntlig presentation eller poster. Sista datum för att skicka in abstract för muntlig presentation är 1 maj. Under Oorgandagarna 2017 erbjuds även möjligheten för företag att finnas på plats som utställare. ”Early bird”-registrering gäller t.o.m. 12 april. Oorgandagarna

21st Swedish Conference on Macromolecular Structure and Function
16-19 August in Tällberg. This annual meeting brings top international keynote speakers of broad interest to interact with the Swedish community of group leaders, postdocs and PhD students. Through its format, the meeting plays a key role in promoting the career development and networking of younger Swedish life scientists. SweProt

ICCE 2017
Save the dates 18-22 June 2017 for the 16th international conference on chemistry and the environment in Oslo, Norway. ICCE2017

Euroanalysis 2017
I enlighet med Euroanalysis långa tradition kommer även årets möte att täcka de flesta områden inom analytisk kemi. I programmet finns föredrag av inbjudna talare av världsklass, muntliga presentationer utvalda bland bidrag som skickats in samt flera postersessioner. Euroanalysis 2017 erbjuder även korta kurser och en utställning där företag med kemianknytning presenterar sig och sina produkter. Allt detta sker i Aula Magna, Stockholm universitet, 28 augusti-1 september. Euroanalysis2017

11th ICHC
The 11th International Conference on the History of Chemistry, 29 August-2 September 2017 in Trondheim, Norway. 11ichc

STIPENDIER

Stiftelsen Bengt Lundqvist Minne
Sista datum för att skicka in ansökan om stipendium är 31 mars. Stiftelsen beaktar i första hand ansökningar inom kemins områden som rör:
– Post-dok stipendium inom kemins arbetsfält för vistelser utanför Sverige
– Längre arbetsvistelse för forskningsutbyte utomlands
– Fortbildning/konferensdeltagande för lärare
– Organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet
StiftelsenBengtLundqvistMinne

SKOLA OCH KEMI

NO-biennaler 2017
Det är hög tid att anmäla dig till NO-biennalen i Umeå, 5-6 april. ”Early bird”-registrering t.o.m. 5 mars. NO-biennalerna 2017 är fulla av inspiration för dig som undervisar naturvetenskap i årskurs F-9. Under två dagar får du lyssna på föreläsningar, reflektera över undervisningen, pröva nya tankegångar och experiment, besöka utställningar och diskutera med kollegor. NO-biennalerna äger i år rum i följande orter: Umeå (5-6 april), Kristianstad (26-27 april) och Göteborg (9-10 oktober). NObiennaler

Allkemi
Ett ungdomsmagasin som på ett intresseväckande sätt skriver om allt mellan himmel och jord som har med kemi att göra. Artiklarna bygger på material som tidigare publicerats i tidskriften Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Allkemi riktar sig främst till elever i årskurs 7–9 och på gymnasiet samt deras lärare. Prenumerationen är kostnadsfri och lärare som prenumererar får även Skolnytt. Allkemi

DIVERSE INFORMATION

Skriv populärvetenskapligt om din avhandling
Skriv en kort populärvetenskapligt hållen text (högst 2 000 tecken, inklusive mellanslag) om din avhandling och gör den tillgänglig för en bred grupp kemister. Eventuella illustrationer ska vara högupplösta. För mer information kontakta Boel Jönsson, chefredaktör på KemivärldenBiotech med Kemisk Tidskrift.

European Young Scientist’s Network
Every chemist under the age of 35 that belongs to any of the EuCheMS fellow societies becomes, automatically, a member of the EYCN. EYCN issues a monthly newsletter that you can subscribe to.

Wiley open access
WileyOpenAccess

ChemPlusChem Early Career Series
ChemPlusChem

EuCheMS Newsletter
Här hittar du nyhetsbrev från EuCheMS. EuCheMSNewsletter

Acta Chemica Scandinavica
Tidskriftens artiklar 1947–1999 finns tillgängliga på nätet. ACS1946-1999

Chemistry Views
Sign up for your free ChemistryViewsNewsletter .

Eurachem
Med fokus på analytisk kemi i Europa. Eurachem