skip to Main Content

Nyhetsbrev mars 2018

1st NATIONAL MEETING OF THE SWEDISH CHEMICAL SOCIETY (SCS2018)

www.scs2018.se

24:e Analysdagarna och 26:e Organikerdagarna
samt sessioner för
Miljökemi, Oorganisk kemi, SFBBM, SMSS, Teoretisk kemi och Yt- och materialkemi.

Deadline för att skicka in ” abstract” är 19 mars www.scs2018.se/abstract-submission/

Välkommen till Lund, 17- 20 juni till mötet med ”extra av allt”. För första gången är samtliga sektioner delaktiga i ett gemensamt möte och du erbjuds en fantastisk möjlighet att plocka ”russinen ur kakan” från allt.

STIPENDIUM

Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område. Stiftelsen beaktar i första hand ansökningar inom kemins områden som rör:

  • Post-dok stipendium inom kemins arbetsfält för vistelser utanför Sverige
  • Längre arbetsvistelse för forskningsutbyte utomlands
  • Fortbildning/konferensdeltagande för lärare
  • Organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet

Sista ansökningsdag är 31 mars. BengtLundqvistsMinne

NOMINERINGAR

Kemisamfundets utmärkelser

  • Kemisamfundets pedagogiska pris till skollärare utdelas till personer som genom en engagerande undervisning i grundskolan eller gymnasiet på ett påtagligt sätt har stimulerat elevernas intresse för kemin och dess tillämpningar. Vem som helst, t.ex. kollegor, elever eller föräldrar, kan nominera kandidater till priset, och nomineringen bör gå via den lokala kretsen. Kretsstyrelsen uppmanas att aktivt söka kandidater inom sitt geografiska område.
  • Kemisamfundets pris för kemifrämjande insatser utdelas till personer som genom en flerårig och engagerad insats har gjort väsentliga insatser för att sprida information om kemins betydelse i samhället, t ex vetenskapsjournalist eller förtroendevald i Samfundet. Kretsar, sektioner eller personer i Samfundets styrelse kan nominera kandidater.

Prissumman är 10 000 kr och nomineringen ska innehålla en kortfattad presentation av kandidaten samt hans/hennes gärningar. Nomineringarna ska vara Kemisamfundet till handa senast den 15 mars 2018, gärna med e-post till Agneta Sjögren.

Gunnar Starck-medaljen
Gunnar Starck-medaljen är en belöning för framstående pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, t ex. förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden. GunnarStarck

Gösta Lindners pris
Sveriges Kemiingenjörers Riksförening, SKR, leddes under en följd av år av Civ.ing., Tekn.lic. Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985 instiftades en fond vars avkastning ska utdelas med syftet att stödja kemiintresset med extra betoning på tekniska tillämpningar. Nominering kan göras för gymnasiearbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området. Deadline 15 april. GöstaLindner

KALENDARIUM

Årsmöten
12 mars: Stockholmskretsen Årsmöte med föredrag
22 mars: Gävlekretsen Årsmöte med besök av stipendiater som deltog i Berzeliusdagarna 2018
26 mars: Göteborgskretsen Årsmöte med föredrag

Temadag Miljökemi
Välkommen den 18 april till en heldag med temat “Kemikalier i vår vardag – om barns och vuxnas exponering i inomhusmiljön”. Inbjudna talare från forskningsinstitutioner, myndigheter och näringsliv kommer att belysa kemikalier och dammets olika skepnader i vår vardag. Under dagen ges även möjlighet till öppna gemensamma diskussioner. Temadagen arrangeras av Sektionen för miljökemi i samarbete med Folkhälsomyndigheten. TemadagMiljökemi

SciLifeLab Summit 2018
Chemical and Genetic Screening – Exploring the Future Frontiers of Human Health, 25 april. SciLifeLabSummit

22nd Swedish Conference on Macromolecular Structure and Function
15-18 juni i Tällberg, SweProt

7th EuCheMS Chemistry Congress
With a theme of “Molecular frontiers and global challenges”, the 7th EuCheMS Chemistry Congress features five days of scientific and technical sessions, plenary lectures, oral and poster communications, keynote speakers and roundtable discussions, as well as exceptional networking opportunities, an exhibition and a unique social programme. 26-30 August in Liverpool; UK. EuCheMS2018

DIVERSE INFORMATION

ChemPubSoc Europe
Sign up for your free ChemistryViewsNewsletter

European Young Scientist’s Network
Every chemist under the age of 35 that belongs to any of the EuCheMS fellow societies becomes, automatically, a member of the EYCN. EYCN issues a monthly newsletter that you can subscribe to.

EuCheMS Newsletter
Här hittar du nyhetsbrev från EuCheMS. EuCheMSNewsletter

Eurachem
Med fokus på analytisk kemi i Europa. Eurachem