skip to Main Content

Nystart för Kemistugan i Tensta under hösten

Kan du tänka dig att vara volontär i en ideell läxhjälp med viss kemiinriktning onsdagar kl. 17-19
i Tensta under hösten?

Den ideella läxhjälpen Kemistugan startade 2013 på initiativ från den dåvarande Stockholmskretsen av LMNT, Föreningen för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik. De primära målgrupperna är elever från Tensta gymnasium och elever som går i andra gymnasier, men bor i Tensta. Att vara volontär i Kemistugan innebär naturligtvis att man får hjälpa till med kemiläxor, men erfarenheten har visat att bland annat matematik och det svenska språket ofta står högt på agendan.
Vi håller till i Tensta Community Centers lokaler ovanför Tensta bibliotek varje skollovsfri onsdag kl 17-19.

Kontakta anders.hansson@rudbeck.se för anmälan och mer information.
Kemistugan 2017 stöds av Svenska Kemisamfundet.