skip to Main Content

Nytt projekt tar vara på barren

Foto: Zdeněk Chalupský, Pixabay

Genom ett nytt projekt ska Biofuel Region tillsammans med experter från Finland utveckla nya tekniker för att ta vara på de barr som finns i avverkningsrester från skogsbruket.

Teknikerna ska bevara de kemikalier som är av intresse fram till dess att barren har nått en lokal industri som ska utveckla högkvalitativa produkter av dem.

”Vår förhoppning är att du en dag bär en skinnväska som är garvat med hjälp av gröna tanniner eller att hälsoprodukter innehåller något som utvinns från skogen”, anger Biofuel Region i ett pressmeddelande. Målsättningen är nämligen att kunna utvinna flera olika ämnen ur barren, exempelvis ingredienser till läkemedel och kosmetika men även tanniner, som används för garvning av läder.

– Det finns en väldigt intressant kemi som kan ersätta produkter och energi av fossilt ursprung, säger Magnus Matisons, projektledare på Biofuel Region, i en intervju med TV4 om utvinningen av kemikalier ur barr.

Det nya projektet heter Mervärde från avverkningsrester (Added value from logging residues). Det sträcker sig över 2021-2022 och har en total budget om 0,6 miljoner euro, motsvarande cirka sex miljoner kronor. Finansiärer är Botnia-Atlantica, Österbottens förbund och Region Västerbotten.

Ansvaret för projektet ligger hos Biofuel Region – ett samarbete mellan kommuner, organisationer och företag i norra Sverige. Några exempel på medlemmar är Härnösands kommun, Vännäs kommun, Norrmejerier, Rise Processum och Umeå Energi.