skip to Main Content

Nytt salt ska få skidbacken att hålla längre

Perstorp testar om salter av myrsyra kan användas.

Plusgrader? Då måste snön saltas för att hålla hela tävlingen.
Bild: iStockPhoto

Under alpina tävlingar är det viktigt att snön håller ända till den sista åkaren har tagit sig ner. Särskilt när temperaturen ligger på noll eller plusgrader kan snön smälta okontrollerat och bilda gropar och åsar som kan skapa problem för den som startar senare.

Vid plusgrader saltar man därför i backar och längdspår. Det är ett sätt att få rättvisa förhållanden oavsett startnummer. Eller att få längdspåret att hålla hela tävlingen.

– Vanligen används natrium- eller kalciumklorid. Nackdelen är att kloret i salterna påverkar miljön och växtligheten negativt. Växternas upptag av näringsämnen förändras, säger Christophe Molina vid kemiföretaget Perstorp.

Perstorp vill i stället använda salter av myrsyra, som natrium- eller kaliumformiat. De fungerar precis som de klorinnehållande salterna. De sänker smältpunkten så att snön smälter. Omvandlingen från fast till flytande form kräver energi som tas från omgivningen som kyls ner. Resultatet blir att det bildas skare på snön. Ytan får en isig kristallstruktur och håller längre.

– Vår bedömning är att ett klorfritt alternativ skulle fungera lika bra eller bättre. Nackdelen är att formiatsalterna är dyrare och de används inte för den här applikationen, säger Christophe Molina.

I Finland används formiater i stället för natrium- eller kalciumklorid på vissa vägar där det finns risk för att vägsalterna hamnar i grundvattnet. Finlands miljöcentral har gjort undersökningar som visar att formiat är mer miljövänligt då det snabbt bryts ner till koldioxid och vatten.

Perstorp har de senaste två säsongerna testat olika alternativ i längdspår i Vallåsen i Skåne och i backar i Åre. Maths Gunneriusson, som är tränare i Åre slalomklubb, har hållit i försöken i backarna. Bland annat har parallella banor saltats med vanligt respektive formiat-baserat salt. Sedan har åkarna träningsåkt som vanligt och tränarna har besiktigat banan för att se hur den påverkas.

– Vi tycker att det fungerar väldigt bra. Känslan är att formiatet bildar en hårdare yta än andra produkter. Med traditionellt salt sker en långsam avtrappning av styrkan efter 45 minuter. Exakt hur den kurvan ser ut för formiatet vet vi inte, men den verkar hålla längre. Det behövs mycket mer arbete för att se hur hållbart det är miljö- och funktionsmässigt, säger Maths Gunneriusson.

Text: Siv Engelmark

Den här artikeln kan även läsas i Kemisk Tidskrift nr 4 2021. Kemisk Tidskrift skickas ut till medlemmar i Svenska Kemisamfundet. Kemisk Tidskrift – Svenska Kemisamfundet

Läs mer om medlemskapet här: Medlemskap – Svenska Kemisamfundet