skip to Main Content

Nyupptäckt enzym kan vara lovande mål för antibiotika

Felipe Cava. Foto: Mattias Pettersson

Forskare från bland annat Umeå universitet har upptäckt ett enzym som påverkar stabiliteten hos bakteriers cellväggar.

I en ny artikel som publicerats i tidskriften Nature Communications presenterar forskare från bland annat Umeå universitet upptäckten av ett enzym som skapar en ovanlig typ av korsbindningar mellan L-alanin och meso-diaminopimelsyra – två aminosyror som finns i bakteriers cellväggar. Det nya enzymet kallas LD1,3-transpeptidas och har identifierats i flera grupper av alfa- och betaproteobakterier, bland annat i sjukdomsframkallande bakterier som Burkholderia och Achromobacter.

Korsbindningarna bidrar till cellväggens stabilitet, vilken i sin tur är viktig för bakteriecellens överlevnad och för dess förmåga att anpassa sig till stress eller förändringar i miljön.

– Bakteriers cellväggar är ett av de mest anmärkningsvärda molekylära systemen i naturen, och vi har fortfarande mycket att lära oss om deras diversitet och dynamik. Genom att identifiera och karakterisera nya enzymer som LD1,3-transpeptidas, kan vi inte bara öka vår kunskap om bakteriers biologi, utan också hitta nya måltavlor för att utveckla nya antibiotika som kan bekämpa infektionssjukdomar, säger Felipe Cava, professor i infektionsbiologi vid Umeå universitet, föreståndare för Umeå Hypoxic Research Facility samt en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

En analys av den tredimensionella strukturen av LD1,3-transpeptidas från bakterien Gluconobacter oxydans, som används för att producera ättiksyra, visar att enzymet har unika strukturella egenskaper som i sin tur kan påverka cellväggens uppbyggnad och funktion.

Läs mer på Umeå universitets hemsida: Upptäckt om bakteriers cellväggar kan leda till nya antibiotika (umu.se)

Länk till artikeln i Nature Communications: A distinctive family of L,D-transpeptidases catalyzing L-Ala-mDAP crosslinks in Alpha- and Betaproteobacteria | Nature Communications

 

U