skip to Main Content

Ökat tryck på studier i kemi

Foto: mikezwei, Pixabay

Rekordmånga har i år sökt en kemiutbildning. Men när höstterminen startat är ändå inte alla platser fyllda.

Närmare 420 000 sökte i år till någon av höstens universitets- eller högskoleutbildningar. Det är det högsta antalet sökande som har noterats sedan 2008, då Universitets- och högskolerådet började föra statistik.

Den stora ökningen kom redan i fjol och syntes särskilt bland de som kom direkt från gymnasiet. Antalet sökande som var under 19 år ökade med 30 procent. Fram till dess hade trenden varit nedåtgående sedan 2015. En förklaring till att den nu har vänt är de effekter pandemin har haft på bland annat arbetsmarknaden.

– Pandemin har minskat möjligheterna för ungdomar att resa utomlands eller att ta ett sabbatsår. Antalet jobb som finns för dem som bara har en gymnasieutbildning har minskat dramatiskt. Men vi ser ökningar även i högre åldrar. Det har att göra med den osäkra arbetsmarknaden, säger Torbjörn Lindquist, som är utredare på Universitets- och högskolerådet.

Även antalet sökande till kemiutbildningar har ökat kraftigt. Den stora ökningen kom till höstterminen i fjol, och trenden fortsätter svagt uppåt också denna höst.

Tabell: Kemisk Tidskrift 3 2021

Till exempel har utbildningen i kemiteknik vid Uppsala universitet 152 fler sökande i år jämfört med 2019, vilket är en ökning med 33 procent. Motsvarande siffror för kandidatprogrammet är 102 fler sökande, eller 77 procent.

– Det är väldigt roligt. Under en period hade vi ganska få sökande, men Sverige och världen behöver kemister. Det är så otroligt mycket vi gör i samhället som bygger på kemi. Nu tror jag att vi ser en pandemieffekt, då det blivit tydligt att man behöver kemikompetens för att utveckla vacciner och att det har varit synligt hur man jobbar i labbmiljö, säger Cecilia Johansson, prodekan för utbildning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

– Jag tror också att det har betydelse att det har varit mycket fokus på miljö och eldrivna bilar. Det behövs kemikunskaper för att utveckla dessa och Uppsala är världsledande på batteriforskning.

Universitetet har tagit in fler än antalet platser, eftersom de räknar med att några hoppar av. Även om antalet reserver är många, är dock inte Cecilia Johansson orolig för att det ska vara några problem att fylla platserna.

Här tog det tyvärr slut… Hela den här artikeln kan läsas i Kemisk Tidskrift nr 3 2021. Kemisk Tidskrift skickas ut till medlemmar i Svenska Kemisamfundet. Kemisk Tidskrift – Svenska Kemisamfundet

Läs mer om medlemskapet här: Medlemskap – Svenska Kemisamfundet

Text: Siv Engelmark