skip to Main Content

Olle Matsson får Kungliga Vetenskapssamhällets i Uppsala (KVSU:s) pris

Kungliga Vetenskapssamhällets i Uppsala (KVSU:s) pris för populärvetenskaplig insats av utmärkt kvalitet tilldelas Olle Matsson, professor em. i kemi vid Uppsala universitet för hans inspirerande populärvetenskapliga förmedling av sin forskning och genuina kunskap inom kemin, med särskilt fokus på gifters egenskaper och påverkan på människokroppen. Förgiftning och ond bråd död är teman som skrämmer oss men som också lockar till läsning. Det breddar intresset och förståelsen för kemiämnet. Olle Matsson har fört ut sin mycket värdefulla kunskap kopplad till intresseväckande kulturella perspektiv i ett imponerande stort antal olika medieformer och därmed nått ut till en bred publik.