skip to Main Content

Olle Matsson – nyckelperson i en utredning kring ett misstänkt giftmord

Olle Matsson, professor i kemi från Uppsala universitet har varit en nyckelperson i en misstänkt mordutredning. 2018 dog Stefan från Skövde orsakat av hjärtinfarkt enligt rättsmedicinalverket men hans barn misstänkte att han blivit förgiftad då han hade symtom såsom kräkningar och diarré när han dog. Olle Matsson blev kontaktad av Stefans familj om huruvida han kunde hjälpa till att utreda utifall en förgiftning skett. Olle initierade då en identifiering av antimon i Stefans blod vilket har lett till att utredningen nu har ändrat riktning och man tror inte längre Stefan dog av hjärtinfarkt utan istället blev han troligen förgiftad av antimon. Antimon är arsenikens ”okända kusin”. Båda ämnena har använts för att mörda och de ger liknande symtom såsom kräkningar och diarré. En mängd på mindre än ett gram kan leda till döden. Antimon finns inte i omlopp i naturen på samma sätt som arsenik och det är inte känt som ett gift bland allmänheten på samma sätt som arsenik. Akuta antimonförgiftningar är extremt ovanliga och det finns bara två publicerade fall under de senaste 20 åren. Läs mer SVD 7 april 2022